DailyVerses.net

14 Biblické verše o Veľká Noc

« Matúš 28:5-6 »

KAT
X
CUV
Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.“天 使 對 婦 女 說 : 不 要 害 怕 ! 我 知 道 你 們 是 尋 找 那 釘 十 字 架 的 耶 穌 。 他 不 在 這 裡 , 照 他 所 說 的 , 已 經 復 活 了 。 你 們 來 看 安 放 主 的 地 方 。
Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: »Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.«他 不 在 這 裡 , 已 經 復 活 了 。 當 記 念 他 還 在 加 利 利 的 時 候 怎 樣 告 訴 你 們 , 說 : 人 子 必 須 被 交 在 罪 人 手 裡 , 釘 在 十 字 架 上 , 第 三 日 復 活 。
On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili.“那 少 年 人 對 他 們 說 : 不 要 驚 恐 ! 你 們 尋 找 那 釘 十 字 架 的 拿 撒 勒 人 耶 穌 , 他 已 經 復 活 了 , 不 在 這 裡 。 請 看 安 放 他 的 地 方 。
Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“他 們 給 他 脫 了 衣 服 , 穿 上 一 件 朱 紅 色 袍 子 , 用 荊 棘 編 做 冠 冕 , 戴 在 他 頭 上 , 拿 一 根 葦 子 放 在 他 右 手 裡 , 跪 在 他 面 前 , 戲 弄 他 , 說 : 恭 喜 , 猶 太 人 的 王 阿 !
Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.耶 穌 嘗 了 那 醋 , 就 說 : 成 了 ! 便 低 下 頭 , 將 靈 魂 交 付 神 了 。
„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“看 哪 , 我 們 上 耶 路 撒 冷 去 , 人 子 要 被 交 給 祭 司 長 和 文 士 。 他 們 要 定 他 死 罪 , 又 交 給 外 邦 人 , 將 他 戲 弄 , 鞭 打 , 釘 在 十 字 架 上 ; 第 三 日 他 要 復 活 。
A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“前 行 後 隨 的 眾 人 喊 著 說 : 和 散 那 歸 於 大 衛 的 子 孫 ! 奉 主 名 來 的 是 應 當 稱 頌 的 ! 高 高 在 上 和 散 那 !
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.願 頌 讚 歸 與 我 們 主 耶 穌 基 督 的 父 神 ! 他 曾 照 自 己 的 大 憐 憫 , 藉 耶 穌 基 督 從 死 裡 復 活 , 重 生 了 我 們 , 叫 我 們 有 活 潑 的 盼 望 。
A Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol.耶 穌 大 聲 喊 著 說 : 父 阿 ! 我 將 我 的 靈 魂 交 在 你 手 裡 。 說 了 這 話 , 氣 就 斷 了 。
Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.錫 安 的 民 哪 , 應 當 大 大 喜 樂 ; 耶 路 撒 冷 的 民 哪 , 應 當 歡 呼 。 看 哪 , 你 的 王 來 到 你 這 裡 ! 他 是 公 義 的 , 並 且 施 行 拯 救 , 謙 謙 和 和 地 騎 著 驢 , 就 是 騎 著 驢 的 駒 子 。
Pane, spas ma; Pane, daj mi úspech. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás z domu Pánovho.耶 和 華 啊 , 求 你 拯 救 ! 耶 和 華 啊 , 求 你 使 我 們 亨 通 ! 奉 耶 和 華 名 來 的 是 應 當 稱 頌 的 ! 我 們 從 耶 和 華 的 殿 中 為 你 們 祝 福 !
Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.先 到 墳 墓 的 那 門 徒 也 進 去 , 看 見 就 信 了 。 因 為 他 們 還 不 明 白 聖 經 的 意 思 , 就 是 耶 穌 必 要 從 死 裡 復 活 。
Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty.“他 說 : 阿 爸 ! 父 阿 ! 在 你 凡 事 都 能 ; 求 你 將 這 杯 撤 去 。 然 而 , 不 要 從 我 的 意 思 , 只 要 從 你 的 意 思 。
Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: „Toto je Ježiš, židovský kráľ!“在 他 頭 以 上 安 一 個 牌 子 , 寫 著 他 的 罪 狀 , 說 : 這 是 猶 太 人 的 王 耶 穌 。

Čítať viac

Komentárov
Biblický verš dňa
Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!