DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Žalmy 19 - KAT & RVR60

Prečítajte si túto kapitolu online, kliknite na tu na čítanie.

Biblické verše

« »
Katolícky preklad
Reina-Valera 1960

KAT
X
Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť.Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría.
Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.

Čítať viac

Biblický verš dňa - DailyVerses.net
Biblický verš dňa
Žalmy 147:3
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid