DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

38 Biblické verše o Závislosť

«Izaiáš 41:13»
Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo.
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.
Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.El corazón del hombre piensa su camino; Mas Jehová endereza sus pasos.
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.Mi carne y mi corazón desfallecen; Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra.
V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; Mas el consejo de Jehová permanecerá.
On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.No dará tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda.
Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación.
Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.A Jehová he puesto siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.
Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no añade tristeza con ella.
Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia.
Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.Cuando yo decía: Mi pie resbala, Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba.
V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.Desde la angustia invoqué a JAH, Y me respondió JAH, poniéndome en lugar espacioso.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado.
Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.!!Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos! Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos.
Veď nie svojím mečom získali krajinu, nepomohlo im vlastné rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, Ni su brazo los libró; Sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro, Porque te complaciste en ellos.
A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.

V deň blaženosti buď blažený, v deň nešťastia si všimni: tak prvý, ako aj druhý (deň) urobil Boh, aby človek nemohol objaviť ani najmenšie zo svojej budúcnosti.En el día del bien goza del bien; y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku,
no napokon (predsa len) vedie do smrti.

Náhodný Biblický verš

Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú!
Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo,
napíš ich na tabuľu svojho srdca!
Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.

Biblický verš dňa

Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku, no napokon (predsa len) vedie do smrti.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!