DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

12 Biblické verše o Zdravie

« Exodus 23:25 »
Katolícky preklad
New Internation Version

KAT
X
Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you.
Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši.Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.He heals the brokenhearted and binds up their wounds.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received; freely give.
A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own; you were bought at a price. Therefore honor God with your bodies.
Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí.Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones.
Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.
On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.“On hearing this, Jesus said, “It is not the healthy who need a doctor, but the sick.”
Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life.
Odstráň (akúkoľvek) mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj (každé) zlo od svojho tela, ale tak vek mladosti, ako aj úsvit života je iba - márnosť.So then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body, for youth and vigor are meaningless.
Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come.
Biblický verš dňa - DailyVerses.net
Biblický verš dňa
Žalmy 147:3
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid