DailyVerses.net

12 Biblické verše o Zdravie

« Exodus 23:25 »

KAT
X
NKJV
Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sickness away from the midst of you.
Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši.Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers.
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.He heals the brokenhearted And binds up their wounds.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give.
A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price; therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God’s.
Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí.Pleasant words are like a honeycomb, Sweetness to the soul and health to the bones.
Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.
On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.“When Jesus heard that, He said to them, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick.”
Odstráň (akúkoľvek) mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj (každé) zlo od svojho tela, ale tak vek mladosti, ako aj úsvit života je iba - márnosť.Therefore remove sorrow from your heart, And put away evil from your flesh, For childhood and youth are vanity.
Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.Hope deferred makes the heart sick, But when the desire comes, it is a tree of life.
Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come.

Čítať viac

Komentárov
Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!