DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

114 Biblické verše o Život

« Žalmy 121:7-8 »
Katolícky prekladReina-Valera 1995
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
RVR95 | nádej zlo
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.Porque por fe andamos, no por vista.
RVR95 | dôvera viera
Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre, takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.Como el rostro en el agua es reflejo del rostro, así el hombre se refleja en el corazón del hombre.
RVR95 | srdce
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y el honor.
Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!Porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma?
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.Porque: «El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño; apártese del mal y haga el bien; busque la paz y sígala.»
RVR95 | láska pokoj
Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.Tú eres mi roca y mi castillo; por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
RVR95 | Boh uctievanie
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.Muéstrame, Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas.
RVR95 | učenie
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
RVR95 | plánovanie nebo
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo.
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“Jesús les respondió: —Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
RVR95 | viera jedlo
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre.
A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová, tu Dios, te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.El que posee entendimiento ama su alma; el que cuida la inteligencia hallará el bien.
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
RVR95 | svätosť pokoj
Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.Guardar la instrucción es camino que lleva a la vida; el que rechaza la reprensión, yerra.
Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva.
RVR95 | viera Slovo Boha
Predošlý12345Ďalší
Biblický verš dňa
1. Solúnčanom 5:11
Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!