DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

41 Biblické verše o Zlo (2/2)

« Žalmy 121:7-8 »
Katolícky prekladEnglish Standard Version
Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth.
Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs.
Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka.Blessed are you when people hate you and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil, on account of the Son of Man!
Ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci.Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God.
Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch; ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil.
On odhaľuje hlboké a skryté veci, vie, čo je vo tme, a svetlo s ním býva.He reveals deep and hidden things; he knows what is in the darkness, and the light dwells with him.
Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit.
V dňoch svojej mladosti pamätaj na svojho Stvoriteľa, kým ti neprídu dni nešťastia a kým ťa nezastihnú roky, o ktorých povieš: „Neľúbia sa mi!“Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near of which you will say, “I have no pleasure in them”.
Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?!Now who is there to harm you if you are zealous for what is good?
Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“Do not be deceived: “Bad company ruins good morals.”
Sklamú sa v srdci tí, čo snujú zlé, tí však, čo narádzajú pokoj, (dožijú sa) radosti.Deceit is in the heart of those who devise evil, but those who plan peace have joy.
Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!Do not swerve to the right or to the left; turn your foot away from evil.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.
Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.Already you are clean because of the word that I have spoken to you.
Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God.
Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali predošlí proroci: Toto hovorí Pán zástupov: Odvráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov; ale nepočúvali a nedbali na mňa, hovorí Pán.Do not be like your fathers, to whom the former prophets cried out, ‘Thus says the Lord of hosts, Return from your evil ways and from your evil deeds.’ But they did not hear or pay attention to me, declares the Lord.
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa
Žalmy 143:1
Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!