DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

68 Bible Verses about Speaking (2/3)

English Standard VersionBasisBijbel
From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so.We prijzen en vervloeken met dezelfde mond! Dat is niet goed, broeders en zusters!
Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person.Wees wijs ten opzichte van de mensen die niet bij de gemeente horen. Grijp elke kans om hun het goede nieuws te vertellen. Alles wat jullie zeggen, moet altijd verstandig en wijs zijn. Zorg ervoor dat jullie altijd aan iedereen een goed antwoord kunnen geven.
So shall my word be that goes out from my mouth; it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it.Net zo zullen de woorden die Ik spreek, niet naar Mij terugkomen zonder dat ze hun werk hebben gedaan. Wat Ik zeg, zal gebeuren.
Gracious words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the body.Vriendelijke woorden zijn als honing voor de ziel en als medicijn voor het lichaam.
A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion.Dwaze mensen proberen niet om wijze dingen te zeggen. Ze zeggen gewoon alles wat er in hen opkomt.
Deliver me, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue.Heer, red mij van de mensen die leugens over me rondvertellen.
With his mouth the godless man would destroy his neighbor, but by knowledge the righteous are delivered.De woorden van een slecht mens storten andere mensen in het ongeluk. Maar goede mensen worden door hun wijsheid gered.
In all toil there is profit, but mere talk tends only to poverty.Als je hard werkt, levert dat altijd iets op. Maar als je alleen mooie praatjes hebt, word je arm.
And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.En alles wat jullie zeggen en doen, moeten jullie doen namens de Heer Jezus. Dank ook God de Vader door Hem.
The lips of the righteous know what is acceptable, but the mouth of the wicked, what is perverse.Een goed mens weet wat goed is om te zeggen. Maar een slecht mens spreekt alleen leugens en bedrog.
Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.Heer, ik wil dat U kan genieten van alles wat ik zeg of denk. Heer, U bent de rots onder mijn voeten. U bent mijn Redder.
For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.Door dit met je hart te geloven, word je vrijgesproken van schuld. En door het met je mond hardop te zeggen, word je gered.
The one who conceals hatred has lying lips, and whoever utters slander is a fool.Als je verbergt dat je iemand eigenlijk niet mag, ben je schijnheilig. Als je slechte dingen over andere mensen rondvertelt, ben je een dwaas.
A fool's lips walk into a fight, and his mouth invites a beating.De woorden van dwaze mensen veroorzaken ruzies. Hun mond vráágt gewoon om een klap.
In my distress I called upon the Lord; to my God I cried for help. From his temple he heard my voice, and my cry to him reached his ears.Wanhopig riep ik de Heer om hulp. Ik riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Mijn geroep klonk in zijn oren.
If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal.Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai.
Anxiety in a man's heart weighs him down, but a good word makes him glad.Iemand die zich zorgen maakt, wordt treurig. Maar van een vriendelijk woord wordt een mens blij.
I will give thanks to the Lord with my whole heart; I will recount all of your wonderful deeds.Heer, ik prijs U met mijn hele hart. Ik zal iedereen over al uw wonderen vertellen.
Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit.Zorg er dan voor dat je geen verkeerde dingen zegt. Vertel geen leugens.
But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.Maar jullie moeten vooral niet zweren, broeders en zusters. Niet bij de hemel, niet bij de aarde, en niet bij iets anders. Jullie moeten helemaal niet zweren. Als jullie 'Ja' zeggen, moet dat gewoon 'ja' blijven. En als jullie 'Nee' zeggen, moet het gewoon 'nee' blijven. Zo zullen jullie niet worden veroordeeld.
Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. For it is shameful even to speak of the things that they do in secret.Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht. Want de dingen van de duisternis worden stiekem gedaan – en ze zijn bijna te erg om hardop te noemen.
It is an honor for a man to keep aloof from strife, but every fool will be quarreling.Het eert een mens als hij ruzies vermijdt. Maar een dwaas doet met elke ruzie mee.
And when they bring you to trial and deliver you over, do not be anxious beforehand what you are to say, but say whatever is given you in that hour, for it is not you who speak, but the Holy Spirit.En als de mensen jullie gevangen nemen, maak je dan niet van tevoren zorgen over wat je moet zeggen. Want op het juiste moment zullen jullie weten wat jullie moeten zeggen. En dát zullen jullie zeggen. Want het zullen niet jullie eigen woorden zijn, maar woorden die de Heilige Geest jullie geeft.
But as for you, teach what accords with sound doctrine.Maar zorg dat wat jij aan de mensen leert, klopt met het gezonde woord van God.
And Jesus answered them, “Truly, I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ it will happen.”Jezus antwoordde: "Luister goed! Ik zeg jullie: als jullie geloof hebben en niet twijfelen, dan zullen jullie niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gebeurd. Maar zelfs als jullie tegen deze berg zeggen: 'Kom van de grond en gooi jezelf in de zee,' dan zal dat gebeuren."
Bible verse of the day
Oh, taste and see that the Lord is good! Blessed is the man who takes refuge in him!
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies