DailyVerses.net

69 Bible Verses about Speaking

« Efesolaiskirje 4:29 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.Kielen varassa on elämä ja kuolema – niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää.
The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil, for out of the abundance of the heart his mouth speaks.Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää, paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.
Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear.Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi.
Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.Joka hillitsee kielensä, turvaa henkensä, suupaltti kulkee turmioon.
Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing.Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen.
A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit.Lohduttava puhe antaa elämänrohkeutta, petollinen sana murtaa mielen.
Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa.
I tell you, on the day of judgment people will give account for every careless word they speak.Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili.
Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan.
Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute.Avaa sinä suusi hiljaisten puolesta, hanki oikeutta syrjityille.
When words are many, transgression is not lacking, but whoever restrains his lips is prudent.Paljossa puheessa vaanii synti, viisas se, joka kielensä hillitsee.
To make an apt answer is a joy to a man, and a word in season, how good it is!Mikä ilo, kun löytyy sattuva vastaus, oikea sana oikeaan aikaan!
Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.
A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Sävyisä vastaus taltuttaa kiukun, loukkaava sana nostaa vihan.
Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.Juorukellolta salaisuus karkaa, uskotulla ystävällä se on tallessa.
For we all stumble in many ways. And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body.Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa.
If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin.
The words of a wise man's mouth win him favor, but the lips of a fool consume him.Viisaan sanat saavuttavat suosiota, mutta tyhmän nielee hänen oma suunsa.
My mouth is filled with your praise, and with your glory all the day.Siksi minun suuni tulvii kiitosta ja alati ylistää ihanuuttasi.
Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops.Niinpä se, mitä te sanotte pimeässä, kuullaan päivänvalossa, ja mitä te neljän seinän sisällä kuiskaatte toisen korvaan, se kuulutetaan julki katoilta.
And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words.Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja.
Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin.
Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.
Without counsel plans fail, but with many advisers they succeed.Jos harkinta puuttuu, hanke kaatuu, jos on neuvonantajia, se onnistuu.
Oh give thanks to the Lord; call upon his name; make known his deeds among the peoples!Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!

From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so.Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni!
Previous123Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
The Lord bless you and keep you; the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you; the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies