DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Speaking

«Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo… Príslovia 18:21»
The tongue can bring death or life; those who love to talk will reap the consequences.Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť jeho ovocím.
A good person produces good things from the treasury of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. What you say flows from what is in your heart.Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Don’t use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
Those who control their tongue will have a long life; opening your mouth can ruin everything.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.
Don’t repay evil for evil. Don’t retaliate with insults when people insult you. Instead, pay them back with a blessing. That is what God has called you to do, and he will grant you his blessing.Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
Gentle words are a tree of life; a deceitful tongue crushes the spirit.Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.
Even fools are thought wise when they keep silent; with their mouths shut, they seem intelligent.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
And I tell you this, you must give an account on judgment day for every idle word you speak.No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
Understand this, my dear brothers and sisters: You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
Too much talk leads to sin. Be sensible and keep your mouth shut.Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.
Speak up for those who cannot speak for themselves; ensure justice for those being crushed.Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných na seba!
Everyone enjoys a fitting reply; it is wonderful to say the right thing at the right time!Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
A gentle answer deflects anger, but harsh words make tempers flare.Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.
Dear children, let’s not merely say that we love each other; let us show the truth by our actions.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
Indeed, we all make many mistakes. For if we could control our tongues, we would be perfect and could also control ourselves in every other way.Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
A gossip goes around telling secrets, but those who are trustworthy can keep a confidence.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
Wise words bring approval, but fools are destroyed by their own words.Slová z úst múdreho sú prívetivé, čo však odznieva z perí nemúdreho, pohlcuje ho.
If another believer sins against you, go privately and point out the offense. If the other person listens and confesses it, you have won that person back.Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
That is why I can never stop praising you; I declare your glory all day long.Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
Whatever you have said in the dark will be heard in the light, and what you have whispered behind closed doors will be shouted from the housetops for all to hear!Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
And so blessing and cursing come pouring out of the same mouth. Surely, my brothers and sisters, this is not right!Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.
If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
And the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don’t know what God wants us to pray for. But the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words.Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
Plans go wrong for lack of advice; many advisers bring success.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však tam, kde je veľa poradcov.
When you pray, don’t babble on and on as the Gentiles do. They think their prayers are answered merely by repeating their words again and again.Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.

Give thanks to the Lord and proclaim his greatness. Let the whole world know what he has done.Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.
Previous123Next

Bible verse of the day

And since we know he hears us when we make our requests, we also know that he will give us what we ask for.

Random Bible Verse

All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is our merciful Father and the source of all comfort. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And since we know he hears us when we make our requests, we also know that he will give us what we ask for.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies