DailyVerses.net

43 聖經金句關於 保護

« 申 命 記 31:6 »

CUV
X
NBG
要 穿 戴 神 所 賜 的 全 副 軍 裝 , 就 能 抵 擋 魔 鬼 的 詭 計 。Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
你 是 我 藏 身 之 處 ; 你 必 保 佑 我 脫 離 苦 難 , 以 得 救 的 樂 歌 四 面 環 繞 我 。Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
神 是 我 們 的 避 難 所 , 是 我 們 的 力 量 , 是 我 們 在 患 難 中 隨 時 的 幫 助 。God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
你 們 當 剛 強 壯 膽 , 不 要 害 怕 , 也 不 要 畏 懼 他 們 , 因 為 耶 和 華 你 的 神 和 你 同 去 。 他 必 不 撇 下 你 , 也 不 丟 棄 你 。Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.
所 以 我 們 可 以 放 膽 說 : 主 是 幫 助 我 的 , 我 必 不 懼 怕 ; 人 能 把 我 怎 麼 樣 呢 ?Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
凡 為 攻 擊 你 造 成 的 器 械 必 不 利 用 ; 凡 在 審 判 時 興 起 用 舌 攻 擊 你 的 , 你 必 定 他 為 有 罪 。 這 是 耶 和 華 僕 人 的 產 業 , 是 他 們 從 我 所 得 的 義 。 這 是 耶 和 華 說 的 。Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.
你 把 你 的 救 恩 給 我 作 盾 牌 ; 你 的 右 手 扶 持 我 ; 你 的 溫 和 使 我 為 大 。 你 使 我 腳 下 的 地 步 寬 闊 ; 我 的 腳 未 曾 滑 跌 。Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
神 啊 , 求 你 保 佑 我 , 因 為 我 投 靠 你 。Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
耶 和 華 必 為 你 們 爭 戰 ; 你 們 只 管 靜 默 , 不 要 作 聲 。De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
有 耶 和 華 幫 助 我 , 我 必 不 懼 怕 , 人 能 把 我 怎 麼 樣 呢 ?De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
我 靠 著 那 加 給 我 力 量 的 , 凡 事 都 能 做 。Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
你 是 我 藏 身 之 處 , 又 是 我 的 盾 牌 ; 我 甚 仰 望 你 的 話 語 。Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
直 到 你 們 年 老 , 我 仍 這 樣 ; 直 到 你 們 髮 白 , 我 仍 懷 搋 。 我 已 造 作 , 也 必 保 抱 ; 我 必 懷 抱 , 也 必 拯 救 。Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.
至 於 神 , 他 的 道 是 完 全 的 ; 耶 和 華 的 話 是 煉 淨 的 。 凡 投 靠 他 的 , 他 便 作 他 們 的 盾 牌 。Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
你 要 保 守 你 心 , 勝 過 保 守 一 切 , 因 為 一 生 的 果 效 是 由 心 發 出 。Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
但 我 要 歌 頌 你 的 力 量 , 早 晨 要 高 唱 你 的 慈 愛 ; 因 為 你 作 過 我 的 高 臺 , 在 我 急 難 的 日 子 作 過 我 的 避 難 所 。Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
但 你 耶 和 華 是 我 四 圍 的 盾 牌 , 是 我 的 榮 耀 , 又 是 叫 我 抬 起 頭 來 的 。Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
既 是 這 樣 , 還 有 甚 麼 說 的 呢 ? 神 若 幫 助 我 們 , 誰 能 敵 擋 我 們 呢 ?Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
我 將 耶 和 華 常 擺 在 我 面 前 , 因 他 在 我 右 邊 , 我 便 不 致 搖 動 。Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
投 靠 耶 和 華 , 強 似 倚 賴 人 。Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
神 的 言 語 句 句 都 是 煉 淨 的 ; 投 靠 他 的 , 他 便 作 他 們 的 盾 牌 。Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
耶 和 華 的 名 是 堅 固 臺 ; 義 人 奔 入 便 得 安 穩 。De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
學 習 行 善 , 尋 求 公 平 , 解 救 受 欺 壓 的 ; 給 孤 兒 伸 冤 , 為 寡 婦 辨 屈 。Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
耶 和 華 救 贖 他 僕 人 的 靈 魂 ; 凡 投 靠 他 的 , 必 不 致 定 罪 。De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.
除 了 耶 和 華 , 誰 是 神 呢 ? 除 了 我 們 的 神 , 誰 是 磐 石 呢 ?Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?

你 想 , 我 不 能 求 我 父 現 在 為 我 差 遣 十 二 營 多 天 使 來 麼 ?Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?
上一頁12下一頁

閱讀更多

註釋
我 一 心 尋 求 了 你 ; 求 你 不 要 叫 我 偏 離 你 的 命 令 。
電子郵件
Facebook
個人聖經閱讀計劃
建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!