DailyVerses.net

106 聖經金句關於 公義

« 詩 篇 37:28 »

CUV
X
NBG
追 求 公 義 仁 慈 的 , 就 尋 得 生 命 、 公 義 , 和 尊 榮 。Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.
他 必 照 各 人 的 行 為 報 應 各 人 。Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.
但 你 這 屬 神 的 人 要 逃 避 這 些 事 , 追 求 公 義 、 敬 虔 、 信 心 、 愛 心 、 忍 耐 、 溫 柔 。Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
因 為 , 耶 和 華 喜 愛 公 平 , 不 撇 棄 他 的 聖 民 ; 他 們 永 蒙 保 佑 , 但 惡 人 的 後 裔 必 被 剪 除 。Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
不 要 自 欺 , 神 是 輕 慢 不 得 的 。 人 種 的 是 甚 麼 , 收 的 也 是 甚 麼 。Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
人 所 行 的 , 在 自 己 眼 中 都 看 為 正 ; 惟 有 耶 和 華 衡 量 人 心 。Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.
你 們 要 先 求 他 的 國 和 他 的 義 , 這 些 東 西 都 要 加 給 你 們 了 。Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
他 永 不 動 搖 ; 義 人 被 記 念 , 直 到 永 遠 。Want hij zal nimmer wankelen, tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.
行 仁 義 公 平 比 獻 祭 更 蒙 耶 和 華 悅 納 。Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.
你 們 就 是 為 義 受 苦 , 也 是 有 福 的 。 不 要 怕 人 的 威 嚇 , 也 不 要 驚 慌 。Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.
耶 和 華 的 眼 目 看 顧 義 人 ; 他 的 耳 朵 聽 他 們 的 呼 求 。De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.
我 們 行 善 , 不 可 喪 志 ; 若 不 灰 心 , 到 了 時 候 就 要 收 成 。Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
你 們 要 謹 慎 , 無 論 是 誰 都 不 可 以 惡 報 惡 ; 或 是 彼 此 相 待 , 或 是 待 眾 人 , 常 要 追 求 良 善 。Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.
神 使 那 無 罪 的 , 替 我 們 成 為 罪 , 好 叫 我 們 在 他 裡 面 成 為 神 的 義 。Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
弟 兄 們 , 我 還 有 未 盡 的 話 : 凡 是 真 實 的 、 可 敬 的 、 公 義 的 、 清 潔 的 、 可 愛 的 、 有 美 名 的 , 若 有 甚 麼 德 行 , 若 有 甚 麼 稱 讚 , 這 些 事 你 們 都 要 思 念 。Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.
因 為 神 救 眾 人 的 恩 典 已 經 顯 明 出 來 , 教 訓 我 們 除 去 不 敬 虔 的 心 和 世 俗 的 情 慾 , 在 今 世 自 守 、 公 義 、 敬 虔 度 日 。Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.
不 從 惡 人 的 計 謀 , 不 站 罪 人 的 道 路 , 不 坐 褻 慢 人 的 座 位 。Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.
並 且 使 人 和 平 的 , 是 用 和 平 所 栽 種 的 義 果 。Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.
不 義 之 財 毫 無 益 處 ; 惟 有 公 義 能 救 人 脫 離 死 亡 。Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
惡 人 經 營 , 得 虛 浮 的 工 價 ; 撒 義 種 的 , 得 實 在 的 果 效 。De goddeloze maakt winst die niet gedijt, maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.
你 們 若 善 待 那 善 待 你 們 的 人 , 有 甚 麼 可 酬 謝 的 呢 ? 就 是 罪 人 也 是 這 樣 行 。Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat.
所 以 你 們 要 彼 此 認 罪 , 互 相 代 求 , 使 你 們 可 以 得 醫 治 。 義 人 祈 禱 所 發 的 力 量 是 大 有 功 效 的 。Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.
你 們 親 近 神 , 神 就 必 親 近 你 們 。 有 罪 的 人 哪 , 要 潔 淨 你 們 的 手 ! 心 懷 二 意 的 人 哪 , 要 清 潔 你 們 的 心 !Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
我 一 心 尋 求 了 你 ; 求 你 不 要 叫 我 偏 離 你 的 命 令 。Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
人 冒 失 說 , 這 是 聖 物 , 許 願 之 後 才 查 問 , 就 是 自 陷 網 羅 。Het is een valstrik voor een mens ondoordacht „heilig” te roepen, en pas na gedane geloften te overwegen.

飢 渴 慕 義 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 得 飽 足 。Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
上一頁12345下一頁

閱讀更多

註釋
他 回 答 說 : 「 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 力 、 盡 意 愛 主 你 的 神 ; 又 要 愛 鄰 舍 如 同 自 己 。 」
電子郵件
Facebook
個人聖經閱讀計劃
建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!