DailyVerses.net主題訂閱隨機聖經金句

19 聖經金句關於 友誼

«約 翰 一 書 4:21»
朋 友 乃 時 常 親 愛 , 弟 兄 為 患 難 而 生 。Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.
人 為 朋 友 捨 命 , 人 的 愛 心 沒 有 比 這 個 大 的 。Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
濫 交 朋 友 的 , 自 取 敗 壞 ; 但 有 一 朋 友 比 弟 兄 更 親 密 。Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer.
遮 掩 人 過 的 , 尋 求 人 愛 ; 屢 次 挑 錯 的 , 離 間 密 友 。Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.
看 哪 , 弟 兄 和 睦 同 居 是 何 等 地 善 , 何 等 地 美 !Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
若 是 跌 倒 , 這 人 可 以 扶 起 他 的 同 伴 ; 若 是 孤 身 跌 倒 , 沒 有 別 人 扶 起 他 來 , 這 人 就 有 禍 了 。Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.
親 愛 的 弟 兄 阿 , 我 們 應 當 彼 此 相 愛 , 因 為 愛 是 從 神 來 的 。 凡 有 愛 心 的 , 都 是 由 神 而 生 , 並 且 認 識 神 。Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
有 人 攻 勝 孤 身 一 人 , 若 有 二 人 便 能 敵 擋 他 ; 三 股 合 成 的 繩 子 不 容 易 折 斷 。En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
乖 僻 人 播 散 紛 爭 ; 傳 舌 的 , 離 間 密 友 。Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
那 將 要 灰 心 、 離 棄 全 能 者 、 不 敬 畏 神 的 人 , 他 的 朋 友 當 以 慈 愛 待 他 。Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.
愛 神 的 , 也 當 愛 弟 兄 , 這 是 我 們 從 神 所 受 的 命 令 。We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
鐵 磨 鐵 , 磨 出 刃 來 ; 朋 友 相 感 也 是 如 此 。Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
兩 個 人 總 比 一 個 人 好 , 因 為 二 人 勞 碌 同 得 美 好 的 果 效 。Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.
你 們 不 要 自 欺 ; 濫 交 是 敗 壞 善 行 。Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
你 們 這 些 淫 亂 的 人 哪 , 豈 不 知 與 世 俗 為 友 就 是 與 神 為 敵 麼 ? 所 以 凡 想 要 與 世 俗 為 友 的 , 就 是 與 神 為 敵 了 。Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.
你 的 朋 友 和 父 親 的 朋 友 , 你 都 不 可 離 棄 。 你 遭 難 的 日 子 , 不 要 上 弟 兄 的 家 去 ; 相 近 的 鄰 舍 強 如 遠 方 的 弟 兄 。Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.
因 為 我 切 切 的 想 見 你 們 , 要 把 些 屬 靈 的 恩 賜 分 給 你 們 , 使 你 們 可 以 堅 固 。 這 樣 , 我 在 你 們 中 間 , 因 你 與 我 彼 此 的 信 心 , 就 可 以 同 得 安 慰 。Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.
當 孝 敬 父 母 , 又 當 愛 人 如 己 。Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
神 叫 孤 獨 的 有 家 , 使 被 囚 的 出 來 享 福 ; 惟 有 悖 逆 的 住 在 乾 燥 之 地 。God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.

每日聖經金句

願 主 耶 穌 基 督 的 恩 常 在 你 們 心 裡 !

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!