DailyVerses.net

38 聖經金句關於 和平

« 民 數 記 6:24-26 »

CUV
X
NBV
願 耶 和 華 賜 福 給 你 , 保 護 你 。 願 耶 和 華 使 他 的 臉 光 照 你 , 賜 恩 給 你 。 願 耶 和 華 向 你 仰 臉 , 賜 你 平 安 。'Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.'
我 將 這 些 事 告 訴 你 們 , 是 要 叫 你 們 在 我 裡 面 有 平 安 。 在 世 上 , 你 們 有 苦 難 ; 但 你 們 可 以 放 心 , 我 已 經 勝 了 世 界 。Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.
我 留 下 平 安 給 你 們 ; 我 將 我 的 平 安 賜 給 你 們 。 我 所 賜 的 , 不 像 世 人 所 賜 的 。 你 們 心 裡 不 要 憂 愁 , 也 不 要 膽 怯 。Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
應 當 一 無 罣 慮 , 只 要 凡 事 藉 著 禱 告 、 祈 求 , 和 感 謝 , 將 你 們 所 要 的 告 訴 神 。 神 所 賜 、 出 人 意 外 的 平 安 必 在 基 督 耶 穌 裡 保 守 你 們 的 心 懷 意 念 。Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
使 人 和 睦 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 稱 為 神 的 兒 子 。Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
因 為 經 上 說 : 人 若 愛 生 命 , 願 享 美 福 , 須 要 禁 止 舌 頭 不 出 惡 言 , 嘴 唇 不 說 詭 詐 的 話 ; 也 要 離 惡 行 善 , 尋 求 和 睦 , 一 心 追 趕 。Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.
願 賜 平 安 的 主 隨 時 隨 事 親 自 給 你 們 平 安 ! 願 主 常 與 你 們 眾 人 同 在 !Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
我 必 安 然 躺 下 睡 覺 , 因 為 獨 有 你 耶 和 華 使 我 安 然 居 住 。In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.
堅 心 倚 賴 你 的 , 你 必 保 守 他 十 分 平 安 , 因 為 他 倚 靠 你 。De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.
倘 若 這 人 與 那 人 有 嫌 隙 , 總 要 彼 此 包 容 , 彼 此 饒 恕 ; 主 怎 樣 饒 恕 了 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 饒 恕 人 。Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
又 要 叫 基 督 的 平 安 在 你 們 心 裡 作 主 ; 你 們 也 為 此 蒙 召 , 歸 為 一 體 ; 且 要 存 感 謝 的 心 。Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
願 憐 恤 、 平 安 、 慈 愛 多 多 的 加 給 你 們 。Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.
不 輕 易 發 怒 的 , 勝 過 勇 士 ; 治 服 己 心 的 , 強 如 取 城 。Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.
並 且 使 人 和 平 的 , 是 用 和 平 所 栽 種 的 義 果 。Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
要 離 惡 行 善 , 尋 求 和 睦 , 一 心 追 趕 。Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.
你 們 要 追 求 與 眾 人 和 睦 , 並 要 追 求 聖 潔 ; 非 聖 潔 沒 有 人 能 見 主 。Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
用 和 平 彼 此 聯 絡 , 竭 力 保 守 聖 靈 所 賜 合 而 為 一 的 心 。Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.
惟 獨 從 上 頭 來 的 智 慧 , 先 是 清 潔 , 後 是 和 平 , 溫 良 柔 順 , 滿 有 憐 憫 , 多 結 善 果 , 沒 有 偏 見 , 沒 有 假 冒 。De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
你 們 在 我 身 上 所 學 習 的 , 所 領 受 的 , 所 聽 見 的 , 所 看 見 的 , 這 些 事 你 們 都 要 去 行 , 賜 平 安 的 神 就 必 與 你 們 同 在 。Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
愛 你 律 法 的 人 有 大 平 安 , 甚 麼 都 不 能 使 他 們 絆 腳 。Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg.
你 們 要 休 息 , 要 知 道 我 是 神 ! 我 必 在 外 邦 中 被 尊 崇 , 在 遍 地 上 也 被 尊 崇 。'Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.'
體 貼 肉 體 的 , 就 是 死 ; 體 貼 聖 靈 的 , 乃 是 生 命 、 平 安 。Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.
遠 離 紛 爭 是 人 的 尊 榮 ; 愚 妄 人 都 愛 爭 鬧 。Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.
凡 管 教 的 事 , 當 時 不 覺 得 快 樂 , 反 覺 得 愁 苦 ; 後 來 卻 為 那 經 練 過 的 人 結 出 平 安 的 果 子 , 就 是 義 。Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.
那 報 佳 音 , 傳 平 安 , 報 好 信 , 傳 救 恩 的 , 對 錫 安 說 : 你 的 神 作 王 了 ! 這 人 的 腳 登 山 何 等 佳 美 !Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 'Je God is koning!'

耶 和 華 必 賜 力 量 給 他 的 百 姓 ; 耶 和 華 必 賜 平 安 的 福 給 他 的 百 姓 。De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.
上一頁12下一頁

閱讀更多

註釋
原 來 我 們 在 許 多 事 上 都 有 過 失 ; 若 有 人 在 話 語 上 沒 有 過 失 , 他 就 是 完 全 人 , 也 能 勒 住 自 己 的 全 身 。
電子郵件
Facebook
個人聖經閱讀計劃
建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!