DailyVerses.net主題訂閱隨機聖經金句

25 聖經金句關於 審判

«馬 太 福 音 12:36»
你 這 論 斷 人 的 , 無 論 你 是 誰 , 也 無 可 推 諉 。 你 在 甚 麼 事 上 論 斷 人 , 就 在 甚 麼 事 上 定 自 己 的 罪 ; 因 你 這 論 斷 人 的 , 自 己 所 行 卻 和 別 人 一 樣 。Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja.
你 們 不 要 論 斷 人 , 免 得 你 們 被 論 斷 。Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.
人 所 行 的 , 在 自 己 眼 中 都 看 為 正 ; 惟 有 耶 和 華 衡 量 人 心 。Ihminen pitää oikeina kaikkia teitään, mutta Herra punnitsee sydämet.
所 以 , 我 們 不 可 再 彼 此 論 斷 , 寧 可 定 意 誰 也 不 給 弟 兄 放 下 絆 腳 跌 人 之 物 。Älkäämme siis enää tuomitko toisiamme. Katsokaa sen sijaan, ettette saata veljeänne kompastumaan ja kaatumaan.
我 又 告 訴 你 們 , 凡 人 所 說 的 閒 話 , 當 審 判 的 日 子 , 必 要 句 句 供 出 來 。Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili.
為 甚 麼 看 見 你 弟 兄 眼 中 有 刺 , 卻 不 想 自 己 眼 中 有 梁 木 呢 ?Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi?
你 們 不 要 論 斷 人 , 就 不 被 論 斷 ; 你 們 不 要 定 人 的 罪 , 就 不 被 定 罪 ; 你 們 要 饒 恕 人 , 就 必 蒙 饒 恕 。Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan.
你 是 誰 , 竟 論 斷 別 人 的 僕 人 呢 ? 他 或 站 住 , 或 跌 倒 , 自 有 他 的 主 人 在 ; 而 且 他 也 必 要 站 住 , 因 為 主 能 使 他 站 住 。Mikä oikeus sinulla on tuomita toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu – vaikka kyllä hän seisoo, sillä Herra kykenee pitämään hänet pystyssä.
凡 為 攻 擊 你 造 成 的 器 械 必 不 利 用 ; 凡 在 審 判 時 興 起 用 舌 攻 擊 你 的 , 你 必 定 他 為 有 罪 。 這 是 耶 和 華 僕 人 的 產 業 , 是 他 們 從 我 所 得 的 義 。 這 是 耶 和 華 說 的 。Ja niin jokainen ase, joka taotaan sinua vastaan, on tehoton. Jokaisen kielen, joka käy sinua syyttämään, sinä osoitat valehtelijaksi. Tämä on Herran palvelijoiden perintöosa. Minä annan heille siihen oikeuden, sanoo Herra.
婚 姻 , 人 人 都 當 尊 重 , 床 也 不 可 污 穢 ; 因 為 苟 合 行 淫 的 人 , 神 必 要 審 判 。Pitäkää avioliitto kaikin tavoin kunniassa älkääkä häpäiskö aviovuodettanne, sillä Jumala tuomitsee siveettömät ja avionrikkojat.
凡 沒 有 律 法 犯 了 罪 的 , 也 必 不 按 律 法 滅 亡 ; 凡 在 律 法 以 下 犯 了 罪 的 , 也 必 按 律 法 受 審 判 。Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
吃 的 人 不 可 輕 看 不 吃 的 人 ; 不 吃 的 人 不 可 論 斷 吃 的 人 ; 因 為 神 已 經 收 納 他 了 。Joka syö kaikkea, älköön halveksiko sitä joka ei syö, ja joka taas ei syö kaikkea, älköön tuomitko sitä joka syö. Onhan Jumala ottanut omakseen hänetkin.
因 為 神 差 他 的 兒 子 降 世 , 不 是 要 定 世 人 的 罪 , 乃 是 要 叫 世 人 因 他 得 救 。Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.
所 以 , 不 拘 在 飲 食 上 , 或 節 期 、 月 朔 、 安 息 日 都 不 可 讓 人 論 斷 你 們 。 這 些 原 是 後 事 的 影 兒 ; 那 形 體 卻 是 基 督 。Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa; todellista on Kristuksen ruumis.
如 今 , 那 些 在 基 督 耶 穌 裡 的 就 不 定 罪 了 。 因 為 賜 生 命 聖 靈 的 律 , 在 基 督 耶 穌 裡 釋 放 了 我 , 使 我 脫 離 罪 和 死 的 律 了 。Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
設 立 律 法 和 判 斷 人 的 , 只 有 一 位 , 就 是 那 能 救 人 也 能 滅 人 的 。 你 是 誰 , 竟 敢 論 斷 別 人 呢 ?Yksi ainoa on lainsäätäjä ja tuomari, hän, jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen. Mutta mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäisesi?
我 又 看 見 死 了 的 人 , 無 論 大 小 , 都 站 在 寶 座 前 。 案 卷 展 開 了 , 並 且 另 有 一 卷 展 開 , 就 是 生 命 冊 。 死 了 的 人 都 憑 著 這 些 案 卷 所 記 載 的 , 照 他 們 所 行 的 受 審 判 。 於 是 海 交 出 其 中 的 死 人 ; 死 亡 和 陰 間 也 交 出 其 中 的 死 人 ; 他 們 都 照 各 人 所 行 的 受 審 判 。Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan. Meri antoi kuolleensa, Kuolema ja Tuonela antoivat kuolleensa, ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan.
我 是 攻 克 己 身 , 叫 身 服 我 , 恐 怕 我 傳 福 音 給 別 人 , 自 己 反 被 棄 絕 了 。Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi, minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun.
夜 間 , 我 心 中 羨 慕 你 ; 我 裡 面 的 靈 切 切 尋 求 你 。 因 為 你 在 世 上 行 審 判 的 時 候 , 地 上 的 居 民 就 學 習 公 義 。Sinua minun sieluni yöllä janoaa, sinua minun henkeni etsii. Kun sinä panet tuomiosi täytäntöön maan päällä, maanpiirin asukkaat oppivat tuntemaan vanhurskauden.
信 他 的 人 , 不 被 定 罪 ; 不 信 的 人 , 罪 已 經 定 了 , 因 為 他 不 信 神 獨 生 子 的 名 。Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan.
信 而 受 洗 的 , 必 然 得 救 ; 不 信 的 , 必 被 定 罪 。Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
我 的 弟 兄 們 , 最 要 緊 的 是 不 可 起 誓 ; 不 可 指 著 天 起 誓 , 也 不 可 指 著 地 起 誓 , 無 論 何 誓 都 不 可 起 。 你 們 說 話 , 是 , 就 說 是 ; 不 是 , 就 說 不 是 , 免 得 你 們 落 在 審 判 之 下 。Ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan, älkää maan älkääkä minkään muunkaan kautta. Kun myönnätte, sanokaa vain: »Kyllä», kun kiellätte, sanokaa: »Ei.» Muutoin teitä kohtaa tuomio.
因 為 罪 的 工 價 乃 是 死 ; 惟 有 神 的 恩 賜 , 在 我 們 的 主 基 督 耶 穌 裡 , 乃 是 永 生 。Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
主 知 道 搭 救 敬 虔 的 人 脫 離 試 探 , 把 不 義 的 人 留 在 刑 罰 之 下 , 等 候 審 判 的 日 子 。Herra siis voi pelastaa koetuksesta ne, jotka häntä pelkäävät, mutta jumalattomien hän antaa rangaistuksen alaisina odottaa tuomion päivää.
那 美 好 的 仗 我 已 經 打 過 了 , 當 跑 的 路 我 已 經 跑 盡 了 , 所 信 的 道 我 已 經 守 住 了 。 從 此 以 後 , 有 公 義 的 冠 冕 為 我 存 留 , 就 是 按 著 公 義 審 判 的 主 到 了 那 日 要 賜 給 我 的 ; 不 但 賜 給 我 , 也 賜 給 凡 愛 慕 他 顯 現 的 人 。Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään.

每日聖經金句

親 愛 的 弟 兄 阿 , 我 們 的 心 若 不 責 備 我 們 , 就 可 以 向 神 坦 然 無 懼 了 。 並 且 我 們 一 切 所 求 的 , 就 從 他 得 著 ; 因 為 我 們 遵 守 他 的 命 令 , 行 他 所 喜 悅 的 事 。

隨機聖經金句

你 們 尋 求 我 , 若 專 心 尋 求 我 , 就 必 尋 見 。

每日聖經金句

親 愛 的 弟 兄 阿 , 我 們 的 心 若 不 責 備 我 們 , 就 可 以 向 神 坦 然 無 懼 了 。 並 且 我 們 一 切 所 求 的 , 就 從 他 得 著 ; 因 為 我 們 遵 守 他 的 命 令 , 行 他 所 喜 悅 的 事 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!