DailyVerses.net
<

彼 得 前 書 3 - CUV & KAT

>
在線閱讀此聖經章節,點擊此處進行閱讀。

聖經金句

« 彼 得 前 書 3:3-4 »

CUV
X
KAT
你 們 不 要 以 外 面 的 辮 頭 髮 , 戴 金 飾 , 穿 美 衣 為 妝 飾 , 只 要 以 裡 面 存 著 長 久 溫 柔 、 安 靜 的 心 為 妝 飾 ; 這 在 神 面 前 是 極 寶 貴 的 。Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.
你 們 作 丈 夫 的 , 也 要 按 情 理 和 妻 子 同 住 ; 因 他 比 你 軟 弱 , 與 你 一 同 承 受 生 命 之 恩 的 , 所 以 要 敬 重 他 。 這 樣 , 便 叫 你 們 的 禱 告 沒 有 阻 礙 。Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou, a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.
總 而 言 之 , 你 們 都 要 同 心 , 彼 此 體 恤 , 相 愛 如 弟 兄 , 存 慈 憐 謙 卑 的 心 。Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!
不 以 惡 報 惡 , 以 辱 罵 還 辱 罵 , 倒 要 祝 福 ; 因 你 們 是 為 此 蒙 召 , 好 叫 你 們 承 受 福 氣 。Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
因 為 經 上 說 : 人 若 愛 生 命 , 願 享 美 福 , 須 要 禁 止 舌 頭 不 出 惡 言 , 嘴 唇 不 說 詭 詐 的 話 ; 也 要 離 惡 行 善 , 尋 求 和 睦 , 一 心 追 趕 。Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
因 為 , 主 的 眼 看 顧 義 人 ; 主 的 耳 聽 他 們 的 祈 禱 。 惟 有 行 惡 的 人 , 主 向 他 們 變 臉 。Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch; ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.
你 們 若 是 熱 心 行 善 , 有 誰 害 你 們 呢 ?Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?!
你 們 就 是 為 義 受 苦 , 也 是 有 福 的 。 不 要 怕 人 的 威 嚇 , 也 不 要 驚 慌 。Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.
只 要 心 裡 尊 主 基 督 為 聖 。 有 人 問 你 們 心 中 盼 望 的 緣 由 , 就 要 常 作 準 備 , 以 溫 柔 、 敬 畏 的 心 回 答 各 人 。Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.
這 水 所 表 明 的 洗 禮 , 現 在 藉 著 耶 穌 基 督 復 活 也 拯 救 你 們 ; 這 洗 禮 本 不 在 乎 除 掉 肉 體 的 污 穢 , 只 求 在 神 面 前 有 無 虧 的 良 心 。To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
註釋
你 的 眼 目 要 向 前 正 看 ; 你 的 眼 睛 當 向 前 直 觀 。
電子郵件
Facebook
個人聖經閱讀計劃
建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!