DailyVerses.net
主題訂閱隨機聖經金句

14 聖經金句關於 憤怒

«利 未 記 19:17-18»
愛 是 恆 久 忍 耐 , 又 有 恩 慈 ; 愛 是 不 嫉 妒 ; 愛 是 不 自 誇 , 不 張 狂 , 不 做 害 羞 的 事 , 不 求 自 己 的 益 處 , 不 輕 易 發 怒 , 不 計 算 人 的 惡 。De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
生 氣 卻 不 要 犯 罪 ; 不 可 含 怒 到 日 落 , 也 不 可 給 魔 鬼 留 地 步 。Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.
不 可 心 裡 恨 你 的 弟 兄 ; 總 要 指 摘 你 的 鄰 舍 , 免 得 因 他 擔 罪 。 不 可 報 仇 , 也 不 可 埋 怨 你 本 國 的 子 民 , 卻 要 愛 人 如 己 。 我 是 耶 和 華 。Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.
恨 能 挑 啟 爭 端 ; 愛 能 遮 掩 一 切 過 錯 。Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.
我 親 愛 的 弟 兄 們 , 這 是 你 們 所 知 道 的 , 但 你 們 各 人 要 快 快 的 聽 , 慢 慢 的 說 , 慢 慢 的 動 怒 。Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.
回 答 柔 和 , 使 怒 消 退 ; 言 語 暴 戾 , 觸 動 怒 氣 。Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.
不 輕 易 發 怒 的 , 大 有 聰 明 ; 性 情 暴 躁 的 , 大 顯 愚 妄 。De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
又 說 : 從 人 裡 面 出 來 的 , 那 才 能 污 穢 人 ; 因 為 從 裡 面 , 就 是 從 人 心 裡 , 發 出 惡 念 、 苟 合 、 偷 盜 、 兇 殺 、 姦 淫 、 貪 婪 、 邪 惡 、 詭 詐 、 淫 蕩 、 嫉 妒 、 謗 讟 、 驕 傲 、 狂 妄 。 這 一 切 的 惡 都 是 從 裡 面 出 來 , 且 能 污 穢 人 。En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.
驕 傲 只 啟 爭 競 ; 聽 勸 言 的 , 卻 有 智 慧 。Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.
愚 妄 人 的 惱 怒 立 時 顯 露 ; 通 達 人 能 忍 辱 藏 羞 。Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.
遠 離 紛 爭 是 人 的 尊 榮 ; 愚 妄 人 都 愛 爭 鬧 。Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.
愚 妄 人 怒 氣 全 發 ; 智 慧 人 忍 氣 含 怒 。De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.
弟 兄 們 , 你 們 要 謹 慎 , 免 得 你 們 中 間 或 有 人 存 著 不 信 的 惡 心 , 把 永 生 神 離 棄 了 。Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.
背 道 的 以 色 列 啊 , 回 來 吧 ! 我 必 不 怒 目 看 你 們 ; 因 為 我 是 慈 愛 的 , 我 必 不 永 遠 存 怒 。 這 是 耶 和 華 說 的 。Keer weder, Afkerigheid, Israël, luidt het woord des Heren, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des Heren, Ik zal niet altoos blijven toornen.

每日聖經金句

你 們 祈 求 , 就 給 你 們 ; 尋 找 , 就 尋 見 ; 叩 門 , 就 給 你 們 開 門 。

隨機聖經金句

神 啊 , 有 何 神 像 你 , 赦 免 罪 孽 , 饒 恕 你 產 業 之 餘 民 的 罪 過 , 不 永 遠 懷 怒 , 喜 愛 施 恩 ?
下一節!   有圖片

每日聖經金句

你 們 祈 求 , 就 給 你 們 ; 尋 找 , 就 尋 見 ; 叩 門 , 就 給 你 們 開 門 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!