DailyVerses.net主題訂閱隨機聖經金句

12 聖經金句關於 承認

«約 翰 一 書 4:15»
凡 認 耶 穌 為 神 兒 子 的 , 神 就 住 在 他 裡 面 , 他 也 住 在 神 裡 面 。Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
也 要 堅 守 我 們 所 承 認 的 指 望 , 不 至 搖 動 , 因 為 那 應 許 我 們 的 是 信 實 的 。Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
無 不 口 稱 耶 穌 基 督 為 主 , 使 榮 耀 歸 與 父 神 。En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.
因 為 人 心 裡 相 信 , 就 可 以 稱 義 ; 口 裡 承 認 , 就 可 以 得 救 。Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.
我 心 裡 說 : 耶 和 華 是 我 的 分 , 因 此 , 我 要 仰 望 他 。Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.
經 上 寫 著 : 主 說 : 我 憑 著 我 的 永 生 起 誓 : 萬 膝 必 向 我 跪 拜 ; 萬 口 必 向 我 承 認 。Want er staat geschreven: 'Zo waar ik leef - zegt de Heer -, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.'
你 要 為 真 道 打 那 美 好 的 仗 , 持 定 永 生 。 你 為 此 被 召 , 也 在 許 多 見 證 人 面 前 , 已 經 作 了 那 美 好 的 見 證 。Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.
你 若 口 裡 認 耶 穌 為 主 , 心 裡 信 神 叫 他 從 死 裡 復 活 , 就 必 得 救 。Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
我 向 你 陳 明 我 的 罪 , 不 隱 瞞 我 的 惡 。 我 說 : 我 要 向 耶 和 華 承 認 我 的 過 犯 , 你 就 赦 免 我 的 罪 惡 。 ( 細 拉 )Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
榮 耀 的 王 是 誰 呢 ? 萬 軍 之 耶 和 華 , 他 是 榮 耀 的 王 ! ( 細 拉 )Wie is hij, die koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit. sela
凡 得 勝 的 必 這 樣 穿 白 衣 , 我 也 必 不 從 生 命 冊 上 塗 抹 他 的 名 ; 且 要 在 我 父 面 前 , 和 我 父 眾 使 者 面 前 , 認 他 的 名 。Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.
凡 不 認 子 的 , 就 沒 有 父 ; 認 子 的 , 連 父 也 有 了 。Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.

每日聖經金句

良 言 如 同 蜂 房 , 使 心 覺 甘 甜 , 使 骨 得 醫 治 。

隨機聖經金句

因 為 經 上 說 : 人 若 愛 生 命 , 願 享 美 福 , 須 要 禁 止 舌 頭 不 出 惡 言 , 嘴 唇 不 說 詭 詐 的 話 ; 也 要 離 惡 行 善 , 尋 求 和 睦 , 一 心 追 趕 。

每日聖經金句

良 言 如 同 蜂 房 , 使 心 覺 甘 甜 , 使 骨 得 醫 治 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!