DailyVerses.net
主題訂閱隨機聖經金句

24 聖經金句關於 敬畏

«詩 篇 33:18»
敬 畏 耶 和 華 在 乎 恨 惡 邪 惡 ; 那 驕 傲 、 狂 妄 , 並 惡 道 , 以 及 乖 謬 的 口 , 都 為 我 所 恨 惡 。Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
親 愛 的 弟 兄 阿 , 我 們 既 有 這 等 應 許 , 就 當 潔 淨 自 己 , 除 去 身 體 、 靈 魂 一 切 的 污 穢 , 敬 畏 神 , 得 以 成 聖 。Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.
不 要 自 以 為 有 智 慧 ; 要 敬 畏 耶 和 華 , 遠 離 惡 事 。 這 便 醫 治 你 的 肚 臍 , 滋 潤 你 的 百 骨 。Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
敬 畏 耶 和 華 心 存 謙 卑 , 就 得 富 有 、 尊 榮 、 生 命 為 賞 賜 。Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život (pospolu).
耶 和 華 的 眼 目 看 顧 敬 畏 他 的 人 和 仰 望 他 慈 愛 的 人 。Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
艷 麗 是 虛 假 的 , 美 容 是 虛 浮 的 ; 惟 敬 畏 耶 和 華 的 婦 女 必 得 稱 讚 。Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.
以 色 列 阿 , 現 在 耶 和 華 你 神 向 你 所 要 的 是 甚 麼 呢 ? 只 要 你 敬 畏 耶 和 華 你 的 神 , 遵 行 他 的 道 , 愛 他 , 盡 心 盡 性 事 奉 他 , 遵 守 他 的 誡 命 律 例 , 就 是 我 今 日 所 吩 咐 你 的 , 為 要 叫 你 得 福 。A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!
少 有 財 寶 , 敬 畏 耶 和 華 , 強 如 多 有 財 寶 , 煩 亂 不 安 。Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
凡 敬 畏 耶 和 華 、 遵 行 他 道 的 人 便 為 有 福 !Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
敬 畏 耶 和 華 是 知 識 的 開 端 ; 愚 妄 人 藐 視 智 慧 和 訓 誨 。Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
你 們 要 順 從 耶 和 華 你 們 的 神 , 敬 畏 他 , 謹 守 他 的 誡 命 , 聽 從 他 的 話 , 事 奉 他 , 專 靠 他 。Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
但 向 你 們 敬 畏 我 名 的 人 必 有 公 義 的 日 頭 出 現 , 其 光 線 有 醫 治 之 能 。 你 們 必 出 來 跳 躍 如 圈 裡 的 肥 犢 。Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!
敬 畏 耶 和 華 是 智 慧 的 訓 誨 ; 尊 榮 以 前 , 必 有 謙 卑 。Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
凡 人 所 當 得 的 , 就 給 他 。 當 得 糧 的 , 給 他 納 糧 ; 當 得 稅 的 , 給 他 上 稅 ; 當 懼 怕 的 , 懼 怕 他 ; 當 恭 敬 的 , 恭 敬 他 。Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
收 生 婆 因 為 敬 畏 神 , 神 便 叫 他 們 成 立 家 室 。A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.
敬 畏 耶 和 華 是 智 慧 的 開 端 ; 認 識 至 聖 者 便 是 聰 明 。Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
這 些 事 都 已 聽 見 了 , 總 意 就 是 : 敬 畏 神 , 謹 守 他 的 誡 命 , 這 是 人 所 當 盡 的 本 分 。Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je (povinnosť) každého človeka.
你 們 要 讚 美 耶 和 華 ! 敬 畏 耶 和 華 , 甚 喜 愛 他 命 令 的 , 這 人 便 為 有 福 !Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
那 將 要 灰 心 、 離 棄 全 能 者 、 不 敬 畏 神 的 人 , 他 的 朋 友 當 以 慈 愛 待 他 。Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
敬 畏 耶 和 華 是 智 慧 的 開 端 ; 凡 遵 行 他 命 令 的 是 聰 明 人 。 耶 和 華 是 永 遠 當 讚 美 的 !Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.
神 要 賜 福 與 我 們 ; 地 的 四 極 都 要 敬 畏 他 !Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
惟 願 他 們 存 這 樣 的 心 敬 畏 我 , 常 遵 守 我 的 一 切 誡 命 , 使 他 們 和 他 們 的 子 孫 永 遠 得 福 。Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!
你 要 謹 守 耶 和 華 你 神 的 誡 命 , 遵 行 他 的 道 , 敬 畏 他 。Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.
那 時 , 猶 太 加 利 利 、 撒 瑪 利 亞 各 處 的 教 會 都 得 平 安 , 被 建 立 ; 凡 事 敬 畏 主 , 蒙 聖 靈 的 安 慰 , 人 數 就 增 多 了 。A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.

每日聖經金句

但 我 必 用 感 謝 的 聲 音 獻 祭 與 你 。 我 所 許 的 願 , 我 必 償 還 。 救 恩 出 於 耶 和 華 。

隨機聖經金句

我 是 耶 和 華 你 們 的 神 , 你 們 要 順 從 我 的 律 例 , 謹 守 遵 行 我 的 典 章 , 且 以 我 的 安 息 日 為 聖 。 這 日 在 我 與 你 們 中 間 為 證 據 , 使 你 們 知 道 我 是 耶 和 華 你 們 的 神 。
下一節!   有圖片

每日聖經金句

但 我 必 用 感 謝 的 聲 音 獻 祭 與 你 。 我 所 許 的 願 , 我 必 償 還 。 救 恩 出 於 耶 和 華 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!