DailyVerses.net
主題訂閱隨機聖經金句

23 聖經金句關於 死亡

«約 翰 福 音 11:25-26»
耶 穌 對 他 說 : 復 活 在 我 , 生 命 也 在 我 。 信 我 的 人 雖 然 死 了 , 也 必 復 活 , 凡 活 著 信 我 的 人 必 永 遠 不 死 。 你 信 這 話 麼 ?Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“
我 們 若 活 著 , 是 為 主 而 活 ; 若 死 了 , 是 為 主 而 死 。 所 以 , 我 們 或 活 或 死 總 是 主 的 人 。Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.
因 為 主 必 親 自 從 天 降 臨 , 有 呼 叫 的 聲 音 和 天 使 長 的 聲 音 , 又 有 神 的 號 吹 響 ; 那 在 基 督 裡 死 了 的 人 必 先 復 活 。 以 後 我 們 這 活 著 還 存 留 的 人 必 和 他 們 一 同 被 提 到 雲 裡 , 在 空 中 與 主 相 遇 。 這 樣 , 我 們 就 要 和 主 永 遠 同 在 。Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.
我 雖 然 行 過 死 蔭 的 幽 谷 , 也 不 怕 遭 害 , 因 為 你 與 我 同 在 ; 你 的 杖 , 你 的 竿 , 都 安 慰 我 。I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.
因 我 活 著 就 是 基 督 , 我 死 了 就 有 益 處 。Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.
有 可 信 的 話 說 : 我 們 若 與 基 督 同 死 , 也 必 與 他 同 活 。Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť.
求 你 將 我 放 在 你 心 上 如 印 記 , 帶 在 你 臂 上 如 戳 記 。 因 為 愛 情 如 死 之 堅 強 , 嫉 恨 如 陰 間 之 殘 忍 ; 所 發 的 電 光 是 火 焰 的 電 光 , 是 耶 和 華 的 烈 焰 。Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno! Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa - to ohňa plápoly, jej plamene, to Jahveho je žiar.
因 為 我 深 信 無 論 是 死 , 是 生 , 是 天 使 , 是 掌 權 的 , 是 有 能 的 , 是 現 在 的 事 , 是 將 來 的 事 , 是 高 處 的 , 是 低 處 的 , 是 別 的 受 造 之 物 , 都 不 能 叫 我 們 與 神 的 愛 隔 絕 ; 這 愛 是 在 我 們 的 主 基 督 耶 穌 裡 的 。A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
在 亞 當 裡 眾 人 都 死 了 ; 照 樣 , 在 基 督 裡 眾 人 也 都 要 復 活 。Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.
主 耶 和 華 說 : 我 不 喜 悅 那 死 人 之 死 , 所 以 你 們 當 回 頭 而 存 活 。Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán, Jahve, preto sa obráťte a budete žiť.
我 聽 見 有 大 聲 音 從 寶 座 出 來 說 : 看 哪 , 神 的 帳 幕 在 人 間 。 他 要 與 人 同 住 , 他 們 要 作 他 的 子 民 。 神 要 親 自 與 他 們 同 在 , 作 他 們 的 神 。 神 要 擦 去 他 們 一 切 的 眼 淚 ; 不 再 有 死 亡 , 也 不 再 有 悲 哀 、 哭 號 、 疼 痛 , 因 為 以 前 的 事 都 過 去 了 。A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“
我 正 在 兩 難 之 間 , 情 願 離 世 與 基 督 同 在 , 因 為 這 是 好 得 無 比 的 。 然 而 , 我 在 肉 身 活 著 , 為 你 們 更 是 要 緊 的 。Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás.
死 既 是 因 一 人 而 來 , 死 人 復 活 也 是 因 一 人 而 來 。Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.
因 為 , 凡 要 救 自 己 生 命 的 , 必 喪 掉 生 命 ; 凡 為 我 喪 掉 生 命 的 , 必 得 著 生 命 。Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
我 往 哪 裡 去 躲 避 你 的 靈 ? 我 往 哪 裡 逃 、 躲 避 你 的 面 ? 我 若 升 到 天 上 , 你 在 那 裡 ; 我 若 在 陰 間 下 榻 , 你 也 在 那 裡 。Kam môžem ujsť pred tvojím duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.
耶 穌 大 聲 喊 著 說 : 父 阿 ! 我 將 我 的 靈 魂 交 在 你 手 裡 。 說 了 這 話 , 氣 就 斷 了 。A Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol.
他 在 陰 間 受 痛 苦 , 舉 目 遠 遠 的 望 見 亞 伯 拉 罕 , 又 望 見 拉 撒 路 在 他 懷 裡 , 就 喊 著 說 : 我 祖 亞 伯 拉 罕 哪 , 可 憐 我 罷 ! 打 發 拉 撒 路 來 , 用 指 頭 尖 蘸 點 水 , 涼 涼 我 的 舌 頭 ; 因 為 我 在 這 火 燄 裡 , 極 其 痛 苦 。A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: »Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!«
那 殺 身 體 , 不 能 殺 靈 魂 的 , 不 要 怕 他 們 ; 惟 有 能 把 身 體 和 靈 魂 都 滅 在 地 獄 裡 的 , 正 要 怕 他 。Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.
為 義 人 死 , 是 少 有 的 ; 為 仁 人 死 、 或 者 有 敢 做 的 。 惟 有 基 督 在 我 們 還 作 罪 人 的 時 候 為 我 們 死 , 神 的 愛 就 在 此 向 我 們 顯 明 了 。Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.
在 頭 一 次 復 活 有 分 的 有 福 了 , 聖 潔 了 ! 第 二 次 的 死 在 他 們 身 上 沒 有 權 柄 。 他 們 必 作 神 和 基 督 的 祭 司 , 並 要 與 基 督 一 同 作 王 一 千 年 。Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.
我 現 在 要 走 世 人 必 走 的 路 。 你 們 是 一 心 一 意 的 知 道 , 耶 和 華 你 們 神 所 應 許 賜 福 與 你 們 的 話 沒 有 一 句 落 空 , 都 應 驗 在 你 們 身 上 了 。Hľa, ja dnes nastupujem cestu celého sveta. Preto uvážte celým svojím srdcom a celou svojou dušou, že ani jeden zo všetkých prísľubov, ktoré vám dal Pán, váš Boh, nezostal nevyplnený. Všetky sa vám splnili, ani jeden z nich nie je nevyplnený.
我 們 原 知 道 , 我 們 這 地 上 的 帳 棚 若 拆 毀 了 , 必 得 神 所 造 , 不 是 人 手 所 造 , 在 天 上 永 存 的 房 屋 。Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.
你 們 是 出 於 你 們 的 父 魔 鬼 , 你 們 父 的 私 慾 你 們 偏 要 行 。 他 從 起 初 是 殺 人 的 , 不 守 真 理 , 因 他 心 裡 沒 有 真 理 。 他 說 謊 是 出 於 自 己 ; 因 他 本 來 是 說 謊 的 , 也 是 說 謊 之 人 的 父 。Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.

每日聖經金句

愚 妄 人 怒 氣 全 發 ; 智 慧 人 忍 氣 含 怒 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!