DailyVerses.net主題訂閱隨機聖經金句

41 聖經金句關於 永生

«約 翰 福 音 10:28-30»
我 又 賜 給 他 們 永 生 ; 他 們 永 不 滅 亡 , 誰 也 不 能 從 我 手 裡 把 他 們 奪 去 。 我 父 把 羊 賜 給 我 , 他 比 萬 有 都 大 , 誰 也 不 能 從 我 父 手 裡 把 他 們 奪 去 。 我 與 父 原 為 一 。Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.
因 為 尋 得 我 的 , 就 尋 得 生 命 , 也 必 蒙 耶 和 華 的 恩 惠 。Lebo kto nájde mňa (múdrosť), ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
那 賜 諸 般 恩 典 的 神 曾 在 基 督 裡 召 你 們 , 得 享 他 永 遠 的 榮 耀 , 等 你 們 暫 受 苦 難 之 後 , 必 要 親 自 成 全 你 們 , 堅 固 你 們 , 賜 力 量 給 你 們 。A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní.
這 世 界 和 其 上 的 情 慾 都 要 過 去 , 惟 獨 遵 行 神 旨 意 的 , 是 永 遠 常 存 。A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.
原 來 我 們 不 是 顧 念 所 見 的 , 乃 是 顧 念 所 不 見 的 ; 因 為 所 見 的 是 暫 時 的 , 所 不 見 的 是 永 遠 的 。Ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.
這 見 證 就 是 神 賜 給 我 們 永 生 ; 這 永 生 也 是 在 他 兒 子 裡 面 。A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi.
神 愛 世 人 , 甚 至 將 他 的 獨 生 子 賜 給 他 們 , 叫 一 切 信 他 的 , 不 至 滅 亡 , 反 得 永 生 。Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.
我 們 這 至 暫 至 輕 的 苦 楚 , 要 為 我 們 成 就 極 重 無 比 、 永 遠 的 榮 耀 。Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy.
我 將 這 些 話 寫 給 你 們 信 奉 神 兒 子 之 名 的 人 , 要 叫 你 們 知 道 自 己 有 永 生 。Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho Syna.
神 啊 , 求 你 鑒 察 我 , 知 道 我 的 心 思 , 試 煉 我 , 知 道 我 的 意 念 , 看 在 我 裡 面 有 甚 麼 惡 行 沒 有 , 引 導 我 走 永 生 的 道 路 。Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.
因 為 罪 的 工 價 乃 是 死 ; 惟 有 神 的 恩 賜 , 在 我 們 的 主 基 督 耶 穌 裡 , 乃 是 永 生 。Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
認 識 你 獨 一 的 真 神 , 並 且 認 識 你 所 差 來 的 耶 穌 基 督 , 這 就 是 永 生 。A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
信 子 的 人 有 永 生 ; 不 信 子 的 人 得 不 著 永 生 , 神 的 震 怒 常 在 他 身 上 。Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.
我 聽 見 有 大 聲 音 從 寶 座 出 來 說 : 看 哪 , 神 的 帳 幕 在 人 間 。 他 要 與 人 同 住 , 他 們 要 作 他 的 子 民 。 神 要 親 自 與 他 們 同 在 , 作 他 們 的 神 。 神 要 擦 去 他 們 一 切 的 眼 淚 ; 不 再 有 死 亡 , 也 不 再 有 悲 哀 、 哭 號 、 疼 痛 , 因 為 以 前 的 事 都 過 去 了 。A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“
你 們 要 進 窄 門 。 因 為 引 到 滅 亡 , 那 門 是 寬 的 , 路 是 大 的 , 進 去 的 人 也 多 ; 引 到 永 生 , 那 門 是 窄 的 , 路 是 小 的 , 找 著 的 人 也 少 。Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!
你 要 為 真 道 打 那 美 好 的 仗 , 持 定 永 生 。 你 為 此 被 召 , 也 在 許 多 見 證 人 面 前 , 已 經 作 了 那 美 好 的 見 證 。Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.
我 想 , 現 在 的 苦 楚 若 比 起 將 來 要 顯 於 我 們 的 榮 耀 就 不 足 介 意 了 。A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.
人 若 喝 我 所 賜 的 水 就 永 遠 不 渴 。 我 所 賜 的 水 要 在 他 裡 頭 成 為 泉 源 , 直 湧 到 永 生 。Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.
主 神 說 : 我 是 阿 拉 法 , 我 是 俄 梅 戛 , 是 昔 在 、 今 在 、 以 後 永 在 的 全 能 者 。Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
得 著 生 命 的 , 將 要 失 喪 生 命 ; 為 我 失 喪 生 命 的 , 將 要 得 著 生 命 。Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
順 著 情 慾 撒 種 的 , 必 從 情 慾 收 敗 壞 ; 順 著 聖 靈 撒 種 的 , 必 從 聖 靈 收 永 生 。Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život.
然 而 , 我 蒙 了 憐 憫 , 是 因 耶 穌 基 督 要 在 我 這 罪 魁 身 上 顯 明 他 一 切 的 忍 耐 , 給 後 來 信 他 得 永 生 的 人 作 榜 樣 。Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.
凡 靠 著 他 進 到 神 面 前 的 人 , 他 都 能 拯 救 到 底 ; 因 為 他 是 長 遠 活 著 , 替 他 們 祈 求 。Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral.
因 為 , 耶 和 華 喜 愛 公 平 , 不 撇 棄 他 的 聖 民 ; 他 們 永 蒙 保 佑 , 但 惡 人 的 後 裔 必 被 剪 除 。Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.
就 如 罪 作 王 叫 人 死 ; 照 樣 , 恩 典 也 藉 著 義 作 王 , 叫 人 因 我 們 的 主 耶 穌 基 督 得 永 生 。Aby tak, ako hriech vládol v smrti, aj milosť vládla spravodlivosťou pre večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána.

不 要 為 那 必 壞 的 食 物 勞 力 , 要 為 那 存 到 永 生 的 食 物 勞 力 , 就 是 人 子 要 賜 給 你 們 的 , 因 為 人 子 是 父 神 所 印 證 的 。Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.
上一頁12下一頁

每日聖經金句

有 一 條 路 , 人 以 為 正 , 至 終 成 為 死 亡 之 路 。

隨機聖經金句

人 若 說 我 愛 神 , 卻 恨 他 的 弟 兄 , 就 是 說 謊 話 的 ; 不 愛 他 所 看 見 的 弟 兄 , 就 不 能 愛 沒 有 看 見 的 神 。

每日聖經金句

有 一 條 路 , 人 以 為 正 , 至 終 成 為 死 亡 之 路 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!