DailyVerses.net主題訂閱隨機聖經金句

21 聖經金句關於 神蹟

«馬 可 福 音 10:27»
耶 穌 看 著 他 們 , 說 : 在 人 是 不 能 , 在 神 卻 不 然 , 因 為 神 凡 事 都 能 。Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“
耶 穌 對 他 說 : 你 若 能 信 , 在 信 的 人 , 凡 事 都 能 。Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“
耶 穌 說 : 在 人 所 不 能 的 事 , 在 神 卻 能 。On im povedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“
我 是 耶 和 華 , 是 凡 有 血 氣 者 的 神 , 豈 有 我 難 成 的 事 麼 ?Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?
耶 穌 聽 見 就 對 他 說 : 不 要 怕 , 只 要 信 ! 你 的 女 兒 就 必 得 救 。Ale keď to Ježiš počul, povedal mu: „Neboj sa, len ver a bude zachránená!“
因 為 , 出 於 神 的 話 , 沒 有 一 句 不 帶 能 力 的 。Lebo Bohu nič nie je nemožné.
我 的 肺 腑 是 你 所 造 的 ; 我 在 母 腹 中 , 你 已 覆 庇 我 。 我 要 稱 謝 你 , 因 我 受 造 , 奇 妙 可 畏 ; 你 的 作 為 奇 妙 , 這 是 我 心 深 知 道 的 。Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.
耶 穌 看 著 他 們 , 說 : 在 人 這 是 不 能 的 , 在 神 凡 事 都 能 。Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“
耶 穌 說 : 是 因 你 們 的 信 心 小 。 我 實 在 告 訴 你 們 , 你 們 若 有 信 心 , 像 一 粒 芥 菜 種 , 就 是 對 這 座 山 說 : 你 從 這 邊 挪 到 那 邊 。 他 也 必 挪 去 ; 並 且 你 們 沒 有 一 件 不 能 做 的 事 了 。On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: »Prejdi odtiaľto ta!« - prejde. A nič vám nebude nemožné.“
耶 穌 拿 著 這 五 個 餅 , 兩 條 魚 , 望 著 天 祝 福 , 擘 開 , 遞 給 門 徒 , 擺 在 眾 人 面 前 。 他 們 就 吃 , 並 且 都 吃 飽 了 ; 把 剩 下 的 零 碎 收 拾 起 來 , 裝 滿 了 十 二 籃 子 。Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi, lámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu. I jedli a všetci sa nasýtili, ba ešte sa nazbieralo dvanásť košov odrobín, čo po nich zostali.
我 要 一 心 稱 謝 耶 和 華 ; 我 要 傳 揚 你 一 切 奇 妙 的 作 為 。Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.
安 息 日 , 耶 穌 在 會 堂 裡 教 訓 人 。 有 一 個 女 人 被 鬼 附 著 , 病 了 十 八 年 , 腰 彎 得 一 點 直 不 起 來 。 耶 穌 看 見 , 便 叫 過 他 來 , 對 他 說 : 女 人 , 你 脫 離 這 病 了 ! 於 是 用 兩 隻 手 按 著 他 ; 他 立 刻 直 起 腰 來 , 就 歸 榮 耀 與 神 。 管 會 堂 的 因 為 耶 穌 在 安 息 日 治 病 , 就 氣 忿 忿 的 對 眾 人 說 : 有 六 日 應 當 做 工 ; 那 六 日 之 內 可 以 來 求 醫 , 在 安 息 日 卻 不 可 。 主 說 : 假 冒 為 善 的 人 哪 , 難 道 你 們 各 人 在 安 息 日 不 解 開 槽 上 的 牛 、 驢 , 牽 去 飲 麼 ? 況 且 這 女 人 本 是 亞 伯 拉 罕 的 後 裔 , 被 撒 但 捆 綁 了 這 十 八 年 , 不 當 在 安 息 日 解 開 他 的 綁 麼 ? 耶 穌 說 這 話 , 他 的 敵 人 都 慚 愧 了 ; 眾 人 因 他 所 行 一 切 榮 耀 的 事 , 就 都 歡 喜 了 。V sobotu učil v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej choroby,“ a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!“ Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohto puta hoci aj v sobotu?“ Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.
耶 穌 回 答 說 : 我 實 在 告 訴 你 們 , 你 們 若 有 信 心 , 不 疑 惑 , 不 但 能 行 無 花 果 樹 上 所 行 的 事 , 就 是 對 這 座 山 說 : 你 挪 開 此 地 , 投 在 海 裡 ! 也 必 成 就 。Ježiš im na to povedal: „Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« stane sa to.“
但 門 徒 看 見 他 在 海 面 上 走 , 以 為 是 鬼 怪 , 就 喊 叫 起 來 ; 因 為 他 們 都 看 見 了 他 , 且 甚 驚 慌 。 耶 穌 連 忙 對 他 們 說 : 你 們 放 心 ! 是 我 , 不 要 怕 !Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“
我 就 仆 倒 在 地 , 聽 見 有 聲 音 對 我 說 : 掃 羅 ! 掃 羅 ! 你 為 甚 麼 逼 迫 我 ?Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: »Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?«
說 了 這 話 , 他 們 正 看 的 時 候 , 他 就 被 取 上 升 , 有 一 朵 雲 彩 把 他 接 去 , 便 看 不 見 他 了 。Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.
禱 告 完 了 , 聚 會 的 地 方 震 動 , 他 們 就 都 被 聖 靈 充 滿 , 放 膽 講 論 神 的 道 。A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo.
因 此 , 主 自 己 要 給 你 們 一 個 兆 頭 , 必 有 童 女 懷 孕 生 子 , 給 他 起 名 叫 以 馬 內 利 。Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!
先 到 墳 墓 的 那 門 徒 也 進 去 , 看 見 就 信 了 。 因 為 他 們 還 不 明 白 聖 經 的 意 思 , 就 是 耶 穌 必 要 從 死 裡 復 活 。Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.
這 一 切 的 事 成 就 是 要 應 驗 主 藉 先 知 所 說 的 話 , 說 : 必 有 童 女 懷 孕 生 子 ; 人 要 稱 他 的 名 為 以 馬 內 利 。 ( 以 馬 內 利 翻 出 來 就 是 神 與 我 們 同 在 。 )To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
耶 穌 基 督 降 生 的 事 記 在 下 面 : 他 母 親 馬 利 亞 已 經 許 配 了 約 瑟 , 還 沒 有 迎 娶 , 馬 利 亞 就 從 聖 靈 懷 了 孕 。S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

每日聖經金句

願 主 耶 穌 基 督 的 恩 常 在 你 們 心 裡 !

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!