DailyVerses.net主題訂閱隨機聖經金句

17 聖經金句關於 聖誕

«馬 太 福 音 1:21»
他 將 要 生 一 個 兒 子 , 你 要 給 他 起 名 叫 耶 穌 , 因 他 要 將 自 己 的 百 姓 從 罪 惡 裡 救 出 來 。Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden.
因 今 天 在 大 衛 的 城 裡 , 為 你 們 生 了 救 主 , 就 是 主 基 督 。Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David.
在 至 高 之 處 榮 耀 歸 與 神 ! 在 地 上 平 安 歸 與 他 所 喜 悅 的 人 !Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.
那 天 使 對 他 們 說 : 不 要 懼 怕 ! 我 報 給 你 們 大 喜 的 信 息 , 是 關 乎 萬 民 的 。Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn.’
他 們 在 那 裡 的 時 候 , 馬 利 亞 的 產 期 到 了 , 就 生 了 頭 胎 的 兒 子 , 用 布 包 起 來 , 放 在 馬 槽 裡 , 因 為 客 店 裡 沒 有 地 方 。Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.
這 一 切 的 事 成 就 是 要 應 驗 主 藉 先 知 所 說 的 話 , 說 : 必 有 童 女 懷 孕 生 子 ; 人 要 稱 他 的 名 為 以 馬 內 利 。 ( 以 馬 內 利 翻 出 來 就 是 神 與 我 們 同 在 。 )Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jesaja staan deze woorden van God: «Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen, en hij zal Immanuel genoemd worden.» De naam Immanuel betekent: God is bij ons.
因 有 一 嬰 孩 為 我 們 而 生 ; 有 一 子 賜 給 我 們 。 政 權 必 擔 在 他 的 肩 頭 上 ; 他 名 稱 為 奇 妙 策 士 、 全 能 的 神 、 永 在 的 父 、 和 平 的 君 。Er is een kind geboren, we hebben weer een koning. Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen: Wijze Bestuurder, Sterke God, Vader voor Altijd, Koning van de Vrede.
因 此 , 主 自 己 要 給 你 們 一 個 兆 頭 , 必 有 童 女 懷 孕 生 子 , 給 他 起 名 叫 以 馬 內 利 。De Heer zelf zal u een teken geven. Een jonge vrouw zal zwanger worden en ze zal een zoon krijgen. Ze zal haar kind Immanuel noemen.
牧 羊 的 人 回 去 了 , 因 所 聽 見 所 看 見 的 一 切 事 , 正 如 天 使 向 他 們 所 說 的 , 就 歸 榮 耀 與 神 , 讚 美 他 。De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had.
約 瑟 也 從 加 利 利 的 拿 撒 勒 城 上 猶 太 去 , 到 了 大 衛 的 城 , 名 叫 伯 利 恆 , 因 他 本 是 大 衛 一 族 一 家 的 人 , 要 和 他 所 聘 之 妻 馬 利 亞 一 同 報 名 上 冊 。 那 時 馬 利 亞 的 身 孕 已 經 重 了 。Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.
正 思 念 這 事 的 時 候 , 有 主 的 使 者 向 他 夢 中 顯 現 , 說 : 大 衛 的 子 孫 約 瑟 , 不 要 怕 ! 只 管 娶 過 你 的 妻 子 馬 利 亞 來 , 因 他 所 懷 的 孕 是 從 聖 靈 來 的 。Toen kreeg Jozef een droom. In die droom zag hij een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, nakomeling van David, luister! Je kunt rustig met Maria trouwen. Want het kind dat zij verwacht, is van de heilige Geest.’
眾 民 的 風 俗 是 虛 空 的 ; 他 們 在 樹 林 中 用 斧 子 砍 伐 一 棵 樹 , 匠 人 用 手 工 造 成 偶 像 。 他 們 用 金 銀 妝 飾 他 , 用 釘 子 和 錘 子 釘 穩 , 使 他 不 動 搖 。 他 好 像 棕 樹 , 是 鏇 成 的 , 不 能 說 話 , 不 能 行 走 , 必 須 有 人 抬 著 。 你 們 不 要 怕 他 ; 他 不 能 降 禍 , 也 無 力 降 福 。De gewoontes van de andere volken stellen niets voor. Kijk maar hoe ze hun goden maken: Ze hakken bomen om in het bos en maken daar beelden van. Die versieren ze met zilver en goud. Daarna zetten ze de beelden vast met spijkers, zodat ze niet omvallen. Die beelden lijken op vogelverschrikkers op een akker. Ze kunnen niet spreken. En je moet ze dragen, want ze kunnen zelf niet lopen. Volk van Israël, wees niet bang voor zulke goden. Ze kunnen niets doen, geen kwaad en geen goed.
天 使 回 答 說 : 聖 靈 要 臨 到 你 身 上 , 至 高 者 的 能 力 要 蔭 庇 你 , 因 此 所 要 生 的 聖 者 必 稱 為 神 的 兒 子 。De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal bij je komen. En door de kracht van de allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw kind bij God horen, en zal hij Zoon van God genoemd worden.’
天 使 對 他 說 : 馬 利 亞 , 不 要 怕 ! 你 在 神 面 前 已 經 蒙 恩 了 。 你 要 懷 孕 生 子 , 可 以 給 他 起 名 叫 耶 穌 。Toen zei de engel tegen Maria: ‘Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen.’
耶 穌 基 督 降 生 的 事 記 在 下 面 : 他 母 親 馬 利 亞 已 經 許 配 了 約 瑟 , 還 沒 有 迎 娶 , 馬 利 亞 就 從 聖 靈 懷 了 孕 。Dit is het verhaal over de geboorte van Jezus Christus. Maria zou trouwen met Jozef, dat was afgesproken. Maar nog voordat ze getrouwd waren, werd Maria zwanger, door de heilige Geest.
伯 利 恆 、 以 法 他 啊 , 你 在 猶 大 諸 城 中 為 小 , 將 來 必 有 一 位 從 你 那 裡 出 來 , 在 以 色 列 中 為 我 作 掌 權 的 ; 他 的 根 源 從 亙 古 , 從 太 初 就 有 。De Heer zegt: ‘Luister, Betlehem in Efrata. Jij bent één van de kleinste steden van Juda. Toch zal er uit Betlehem iemand komen die namens mij leider zal zijn van Israël. Hij zal afstammen van een heel oude familie.’
當 希 律 王 的 時 候 , 耶 穌 生 在 猶 太 的 伯 利 恆 。 有 幾 個 博 士 從 東 方 來 到 耶 路 撒 冷 , 說 : 那 生 下 來 作 猶 太 人 之 王 的 在 那 裡 ? 我 們 在 東 方 看 見 他 的 星 , 特 來 拜 他 。Jezus werd geboren in Betlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat moment koning. Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land. Ze vroegen aan de mensen in Jeruzalem: ‘Waar is de koning van de Joden die kortgeleden geboren is? We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren.’

每日聖經金句

勝 過 世 界 的 是 誰 呢 ? 不 是 那 信 耶 穌 是 神 兒 子 的 麼 ?

隨機聖經金句

因 為 經 上 說 : 人 若 愛 生 命 , 願 享 美 福 , 須 要 禁 止 舌 頭 不 出 惡 言 , 嘴 唇 不 說 詭 詐 的 話 ; 也 要 離 惡 行 善 , 尋 求 和 睦 , 一 心 追 趕 。

每日聖經金句

勝 過 世 界 的 是 誰 呢 ? 不 是 那 信 耶 穌 是 神 兒 子 的 麼 ?

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!