DailyVerses.net主題訂閱隨機聖經金句

30 聖經金句關於 跟隨神

«申 命 記 31:8»
耶 和 華 你 們 神 所 吩 咐 你 們 行 的 , 你 們 都 要 去 行 , 使 你 們 可 以 存 活 得 福 , 並 使 你 們 的 日 子 在 所 要 承 受 的 地 上 得 以 長 久 。Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven en er wél bij varen en lang mogen wonen in het land dat u in bezit krijgt.
耶 和 華 必 在 你 前 面 行 ; 他 必 與 你 同 在 , 必 不 撇 下 你 , 也 不 丟 棄 你 。 不 要 懼 怕 , 也 不 要 驚 惶 。De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
求 你 用 你 的 話 使 我 腳 步 穩 當 , 不 許 甚 麼 罪 孽 轄 制 我 。Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.
耶 穌 又 對 眾 人 說 : 我 是 世 界 的 光 。 跟 從 我 的 , 就 不 在 黑 暗 裡 走 , 必 要 得 著 生 命 的 光 。Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
願 主 引 導 你 們 的 心 , 叫 你 們 愛 神 , 並 學 基 督 的 忍 耐 。Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
你 們 要 順 從 耶 和 華 你 們 的 神 , 敬 畏 他 , 謹 守 他 的 誡 命 , 聽 從 他 的 話 , 事 奉 他 , 專 靠 他 。Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.
不 背 著 他 的 十 字 架 跟 從 我 的 , 也 不 配 作 我 的 門 徒 。Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
於 是 叫 眾 人 和 門 徒 來 , 對 他 們 說 : 若 有 人 要 跟 從 我 , 就 當 捨 己 , 背 起 他 的 十 字 架 來 跟 從 我 。Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’
我 們 若 是 靠 聖 靈 得 生 , 就 當 靠 聖 靈 行 事 。Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
所 以 , 你 們 該 效 法 神 , 好 像 蒙 慈 愛 的 兒 女 一 樣 。Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft.
凡 敬 畏 耶 和 華 、 遵 行 他 道 的 人 便 為 有 福 !Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.
若 有 人 服 事 我 , 就 當 跟 從 我 ; 我 在 那 裡 , 服 事 我 的 人 也 要 在 那 裡 ; 若 有 人 服 事 我 , 我 父 必 尊 重 他 。Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
你 們 蒙 召 原 是 為 此 ; 因 基 督 也 為 你 們 受 過 苦 , 給 你 們 留 下 榜 樣 , 叫 你 們 跟 隨 他 的 腳 蹤 行 。Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem.
義 人 的 腳 步 被 耶 和 華 立 定 ; 他 的 道 路 , 耶 和 華 也 喜 愛 。Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred.
我 們 原 是 他 的 工 作 , 在 基 督 耶 穌 裡 造 成 的 , 為 要 叫 我 們 行 善 , 就 是 神 所 預 備 叫 我 們 行 的 。Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.
無 論 做 甚 麼 , 或 說 話 或 行 事 , 都 要 奉 主 耶 穌 的 名 , 藉 著 他 感 謝 父 神 。Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
耶 穌 對 信 他 的 猶 太 人 說 : 你 們 若 常 常 遵 守 我 的 道 , 就 真 是 我 的 門 徒 ; 你 們 必 曉 得 真 理 , 真 理 必 叫 你 們 得 以 自 由 。En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'
耶 穌 說 : 你 若 願 意 作 完 全 人 , 可 去 變 賣 你 所 有 的 , 分 給 窮 人 , 就 必 有 財 寶 在 天 上 ; 你 還 要 來 跟 從 我 。Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
這 樣 , 信 心 若 沒 有 行 為 就 是 死 的 。Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
不 可 偏 向 左 右 ; 要 使 你 的 腳 離 開 邪 惡 。Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.
若 是 你 們 以 事 奉 耶 和 華 為 不 好 , 今 日 就 可 以 選 擇 所 要 事 奉 的 : 是 你 們 列 祖 在 大 河 那 邊 所 事 奉 的 神 呢 ? 是 你 們 所 住 這 地 的 亞 摩 利 人 的 神 呢 ? 至 於 我 和 我 家 , 我 們 必 定 事 奉 耶 和 華 。Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.
你 們 若 有 彼 此 相 愛 的 心 , 眾 人 因 此 就 認 出 你 們 是 我 的 門 徒 了 。Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
但 願 賜 平 安 的 神 , 就 是 那 憑 永 約 之 血 、 使 群 羊 的 大 牧 人 我 主 耶 穌 從 死 裡 復 活 的 神 , 在 各 樣 善 事 上 成 全 你 們 , 叫 你 們 遵 行 他 的 旨 意 ; 又 藉 著 耶 穌 基 督 在 你 們 心 裡 行 他 所 喜 悅 的 事 。 願 榮 耀 歸 給 他 , 直 到 永 永 遠 遠 。 阿 們 !Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
我 急 忙 遵 守 你 的 命 令 , 並 不 遲 延 。Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.
你 們 多 結 果 子 , 我 父 就 因 此 得 榮 耀 , 你 們 也 就 是 我 的 門 徒 了 。De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

耶 穌 對 他 們 說 : 來 跟 從 我 , 我 要 叫 你 們 得 人 如 得 魚 一 樣 。Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
上一頁12下一頁

每日聖經金句

疲 乏 的 , 他 賜 能 力 ; 軟 弱 的 , 他 加 力 量 。

隨機聖經金句

耶 穌 說 : 我 就 是 生 命 的 糧 。 到 我 這 裡 來 的 , 必 定 不 餓 ; 信 我 的 , 永 遠 不 渴 。

每日聖經金句

疲 乏 的 , 他 賜 能 力 ; 軟 弱 的 , 他 加 力 量 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!