DailyVerses.net主題隨機聖經金句訂閱

聖經金句關於鄰居

«其 次 就 是 說 : 要 愛 人 如 己 。… 馬 可 福 音 12:31»
其 次 就 是 說 : 要 愛 人 如 己 。 再 沒 有 比 這 兩 條 誡 命 更 大 的 了 。En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
總 而 言 之 , 你 們 都 要 同 心 , 彼 此 體 恤 , 相 愛 如 弟 兄 , 存 慈 憐 謙 卑 的 心 。Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
無 論 何 人 , 不 要 求 自 己 的 益 處 , 乃 要 求 別 人 的 益 處 。Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander.
所 以 , 你 們 該 彼 此 勸 慰 , 互 相 建 立 , 正 如 你 們 素 常 所 行 的 。Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.
你 們 各 人 的 重 擔 要 互 相 擔 當 , 如 此 , 就 完 全 了 基 督 的 律 法 。Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
因 為 全 律 法 都 包 在 「 愛 人 如 己 」 這 一 句 話 之 內 了 。Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
你 們 務 要 常 存 弟 兄 相 愛 的 心 。 不 可 忘 記 用 愛 心 接 待 客 旅 ; 因 為 曾 有 接 待 客 旅 的 , 不 知 不 覺 就 接 待 了 天 使 。Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.
所 以 , 無 論 何 事 , 你 們 願 意 人 怎 樣 待 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 待 人 , 因 為 這 就 是 律 法 和 先 知 的 道 理 。Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.
凡 事 不 可 結 黨 , 不 可 貪 圖 虛 浮 的 榮 耀 ; 只 要 存 心 謙 卑 , 各 人 看 別 人 比 自 己 強 。Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
我 們 各 人 務 要 叫 鄰 舍 喜 悅 , 使 他 得 益 處 , 建 立 德 行 。Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.
所 以 , 有 了 機 會 就 當 向 眾 人 行 善 , 向 信 徒 一 家 的 人 更 當 這 樣 。Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.
所 以 , 我 們 不 可 再 彼 此 論 斷 , 寧 可 定 意 誰 也 不 給 弟 兄 放 下 絆 腳 跌 人 之 物 。Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven.
倘 若 這 人 與 那 人 有 嫌 隙 , 總 要 彼 此 包 容 , 彼 此 饒 恕 ; 主 怎 樣 饒 恕 了 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 饒 恕 人 。Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.
學 習 行 善 , 尋 求 公 平 , 解 救 受 欺 壓 的 ; 給 孤 兒 伸 冤 , 為 寡 婦 辨 屈 。Leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!
我 賜 給 你 們 一 條 新 命 令 , 乃 是 叫 你 們 彼 此 相 愛 ; 我 怎 樣 愛 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 相 愛 。Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.
愛 是 不 加 害 與 人 的 , 所 以 愛 就 完 全 了 律 法 。De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.
你 這 論 斷 人 的 , 無 論 你 是 誰 , 也 無 可 推 諉 。 你 在 甚 麼 事 上 論 斷 人 , 就 在 甚 麼 事 上 定 自 己 的 罪 ; 因 你 這 論 斷 人 的 , 自 己 所 行 卻 和 別 人 一 樣 。Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.
最 要 緊 的 是 彼 此 切 實 相 愛 , 因 為 愛 能 遮 掩 許 多 的 罪 。Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
又 願 主 叫 你 們 彼 此 相 愛 的 心 , 並 愛 眾 人 的 心 都 能 增 長 、 充 足 , 如 同 我 們 愛 你 們 一 樣 。En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u.
像 那 不 可 姦 淫 , 不 可 殺 人 , 不 可 偷 盜 , 不 可 貪 婪 , 或 有 別 的 誡 命 , 都 包 在 愛 人 如 己 這 一 句 話 之 內 了 。Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
愛 弟 兄 , 要 彼 此 親 熱 ; 恭 敬 人 , 要 彼 此 推 讓 。Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.
那 將 要 灰 心 、 離 棄 全 能 者 、 不 敬 畏 神 的 人 , 他 的 朋 友 當 以 慈 愛 待 他 。Wie wanhopig is, mag van zijn vriend goedertierenheid verwachten; of hij zou de vreze van de Almachtige verlaten.
我 們 應 當 彼 此 相 愛 。 這 就 是 你 們 從 起 初 所 聽 見 的 命 令 。Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben.
有 人 看 這 日 比 那 日 強 ; 有 人 看 日 日 都 是 一 樣 。 只 是 各 人 心 裡 要 意 見 堅 定 。De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.
在 神 我 們 的 父 面 前 , 那 清 潔 沒 有 玷 污 的 虔 誠 , 就 是 看 顧 在 患 難 中 的 孤 兒 寡 婦 , 並 且 保 守 自 己 不 沾 染 世 俗 。De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.

萬 軍 之 耶 和 華 曾 對 你 們 的 列 祖 如 此 說 : 要 按 至 理 判 斷 , 各 人 以 慈 愛 憐 憫 弟 兄 。 不 可 欺 壓 寡 婦 、 孤 兒 、 寄 居 的 , 和 貧 窮 人 。 誰 都 不 可 心 裡 謀 害 弟 兄 。Zo zegt de HEERE van de legermachten: Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs goedertierenheid en barmhartigheid, eenieder aan zijn naaste. Onderdruk weduwe noch wees, vreemdeling noch arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar.
上一頁12下一頁

每日聖經金句

你 不 要 害 怕 , 因 為 我 與 你 同 在 ; 不 要 驚 惶 , 因 為 我 是 你 的 神 。 我 必 堅 固 你 , 我 必 幫 助 你 ; 我 必 用 我 公 義 的 右 手 扶 持 你 。

隨機聖經金句

信 就 是 所 望 之 事 的 實 底 , 是 未 見 之 事 的 確 據 。下一節!有圖片

每日聖經金句

你 不 要 害 怕 , 因 為 我 與 你 同 在 ; 不 要 驚 惶 , 因 為 我 是 你 的 神 。 我 必 堅 固 你 , 我 必 幫 助 你 ; 我 必 用 我 公 義 的 右 手 扶 持 你 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!