DailyVerses.net

49 聖經金句關於 鄰居

« 彼 得 前 書 3:8 »

CUV
X
KAT
其 次 就 是 說 : 要 愛 人 如 己 。 再 沒 有 比 這 兩 條 誡 命 更 大 的 了 。Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.
總 而 言 之 , 你 們 都 要 同 心 , 彼 此 體 恤 , 相 愛 如 弟 兄 , 存 慈 憐 謙 卑 的 心 。Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!
無 論 何 人 , 不 要 求 自 己 的 益 處 , 乃 要 求 別 人 的 益 處 。Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.
所 以 , 你 們 該 彼 此 勸 慰 , 互 相 建 立 , 正 如 你 們 素 常 所 行 的 。Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
你 們 各 人 的 重 擔 要 互 相 擔 當 , 如 此 , 就 完 全 了 基 督 的 律 法 。Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.
因 為 全 律 法 都 包 在 「 愛 人 如 己 」 這 一 句 話 之 內 了 。Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
你 們 務 要 常 存 弟 兄 相 愛 的 心 。 不 可 忘 記 用 愛 心 接 待 客 旅 ; 因 為 曾 有 接 待 客 旅 的 , 不 知 不 覺 就 接 待 了 天 使 。Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.
所 以 , 無 論 何 事 , 你 們 願 意 人 怎 樣 待 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 待 人 , 因 為 這 就 是 律 法 和 先 知 的 道 理 。Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.
凡 事 不 可 結 黨 , 不 可 貪 圖 虛 浮 的 榮 耀 ; 只 要 存 心 謙 卑 , 各 人 看 別 人 比 自 己 強 。Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.
我 們 各 人 務 要 叫 鄰 舍 喜 悅 , 使 他 得 益 處 , 建 立 德 行 。Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.
所 以 , 有 了 機 會 就 當 向 眾 人 行 善 , 向 信 徒 一 家 的 人 更 當 這 樣 。Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
所 以 , 我 們 不 可 再 彼 此 論 斷 , 寧 可 定 意 誰 也 不 給 弟 兄 放 下 絆 腳 跌 人 之 物 。Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.
倘 若 這 人 與 那 人 有 嫌 隙 , 總 要 彼 此 包 容 , 彼 此 饒 恕 ; 主 怎 樣 饒 恕 了 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 饒 恕 人 。Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!
學 習 行 善 , 尋 求 公 平 , 解 救 受 欺 壓 的 ; 給 孤 兒 伸 冤 , 為 寡 婦 辨 屈 。Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
最 要 緊 的 是 彼 此 切 實 相 愛 , 因 為 愛 能 遮 掩 許 多 的 罪 。A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.
你 這 論 斷 人 的 , 無 論 你 是 誰 , 也 無 可 推 諉 。 你 在 甚 麼 事 上 論 斷 人 , 就 在 甚 麼 事 上 定 自 己 的 罪 ; 因 你 這 論 斷 人 的 , 自 己 所 行 卻 和 別 人 一 樣 。A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.
我 賜 給 你 們 一 條 新 命 令 , 乃 是 叫 你 們 彼 此 相 愛 ; 我 怎 樣 愛 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 相 愛 。Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
愛 是 不 加 害 與 人 的 , 所 以 愛 就 完 全 了 律 法 。Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.
又 願 主 叫 你 們 彼 此 相 愛 的 心 , 並 愛 眾 人 的 心 都 能 增 長 、 充 足 , 如 同 我 們 愛 你 們 一 樣 。A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.
愛 弟 兄 , 要 彼 此 親 熱 ; 恭 敬 人 , 要 彼 此 推 讓 。Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.
像 那 不 可 姦 淫 , 不 可 殺 人 , 不 可 偷 盜 , 不 可 貪 婪 , 或 有 別 的 誡 命 , 都 包 在 愛 人 如 己 這 一 句 話 之 內 了 。Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
那 將 要 灰 心 、 離 棄 全 能 者 、 不 敬 畏 神 的 人 , 他 的 朋 友 當 以 慈 愛 待 他 。Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
有 人 看 這 日 比 那 日 強 ; 有 人 看 日 日 都 是 一 樣 。 只 是 各 人 心 裡 要 意 見 堅 定 。Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni; len nech je každý úplne presvedčený o svojom.
在 神 我 們 的 父 面 前 , 那 清 潔 沒 有 玷 污 的 虔 誠 , 就 是 看 顧 在 患 難 中 的 孤 兒 寡 婦 , 並 且 保 守 自 己 不 沾 染 世 俗 。Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.
我 們 應 當 彼 此 相 愛 。 這 就 是 你 們 從 起 初 所 聽 見 的 命 令 。Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali.

萬 軍 之 耶 和 華 曾 對 你 們 的 列 祖 如 此 說 : 要 按 至 理 判 斷 , 各 人 以 慈 愛 憐 憫 弟 兄 。 不 可 欺 壓 寡 婦 、 孤 兒 、 寄 居 的 , 和 貧 窮 人 。 誰 都 不 可 心 裡 謀 害 弟 兄 。Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!
上一頁12下一頁

閱讀更多

註釋
所 以 , 要 治 死 你 們 在 地 上 的 肢 體 , 就 如 淫 亂 、 污 穢 、 邪 情 、 惡 慾 , 和 貪 婪 。 貪 婪 就 與 拜 偶 像 一 樣 。
電子郵件
Facebook
個人聖經閱讀計劃
建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!