DailyVerses.net

49 聖經金句關於 鄰居

« 彼 得 前 書 3:8 »

CUV
X
NBG
其 次 就 是 說 : 要 愛 人 如 己 。 再 沒 有 比 這 兩 條 誡 命 更 大 的 了 。Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.
總 而 言 之 , 你 們 都 要 同 心 , 彼 此 體 恤 , 相 愛 如 弟 兄 , 存 慈 憐 謙 卑 的 心 。Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.
無 論 何 人 , 不 要 求 自 己 的 益 處 , 乃 要 求 別 人 的 益 處 。Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
所 以 , 你 們 該 彼 此 勸 慰 , 互 相 建 立 , 正 如 你 們 素 常 所 行 的 。Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.
你 們 各 人 的 重 擔 要 互 相 擔 當 , 如 此 , 就 完 全 了 基 督 的 律 法 。Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.
因 為 全 律 法 都 包 在 「 愛 人 如 己 」 這 一 句 話 之 內 了 。Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
你 們 務 要 常 存 弟 兄 相 愛 的 心 。 不 可 忘 記 用 愛 心 接 待 客 旅 ; 因 為 曾 有 接 待 客 旅 的 , 不 知 不 覺 就 接 待 了 天 使 。Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.
所 以 , 無 論 何 事 , 你 們 願 意 人 怎 樣 待 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 待 人 , 因 為 這 就 是 律 法 和 先 知 的 道 理 。Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.
凡 事 不 可 結 黨 , 不 可 貪 圖 虛 浮 的 榮 耀 ; 只 要 存 心 謙 卑 , 各 人 看 別 人 比 自 己 強 。Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
我 們 各 人 務 要 叫 鄰 舍 喜 悅 , 使 他 得 益 處 , 建 立 德 行 。Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.
所 以 , 有 了 機 會 就 當 向 眾 人 行 善 , 向 信 徒 一 家 的 人 更 當 這 樣 。Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.
所 以 , 我 們 不 可 再 彼 此 論 斷 , 寧 可 定 意 誰 也 不 給 弟 兄 放 下 絆 腳 跌 人 之 物 。Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.
倘 若 這 人 與 那 人 有 嫌 隙 , 總 要 彼 此 包 容 , 彼 此 饒 恕 ; 主 怎 樣 饒 恕 了 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 饒 恕 人 。Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
學 習 行 善 , 尋 求 公 平 , 解 救 受 欺 壓 的 ; 給 孤 兒 伸 冤 , 為 寡 婦 辨 屈 。Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
最 要 緊 的 是 彼 此 切 實 相 愛 , 因 為 愛 能 遮 掩 許 多 的 罪 。Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.
你 這 論 斷 人 的 , 無 論 你 是 誰 , 也 無 可 推 諉 。 你 在 甚 麼 事 上 論 斷 人 , 就 在 甚 麼 事 上 定 自 己 的 罪 ; 因 你 這 論 斷 人 的 , 自 己 所 行 卻 和 別 人 一 樣 。Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.
我 賜 給 你 們 一 條 新 命 令 , 乃 是 叫 你 們 彼 此 相 愛 ; 我 怎 樣 愛 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 相 愛 。Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.
愛 是 不 加 害 與 人 的 , 所 以 愛 就 完 全 了 律 法 。De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
又 願 主 叫 你 們 彼 此 相 愛 的 心 , 並 愛 眾 人 的 心 都 能 增 長 、 充 足 , 如 同 我 們 愛 你 們 一 樣 。En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u –.
愛 弟 兄 , 要 彼 此 親 熱 ; 恭 敬 人 , 要 彼 此 推 讓 。Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.
像 那 不 可 姦 淫 , 不 可 殺 人 , 不 可 偷 盜 , 不 可 貪 婪 , 或 有 別 的 誡 命 , 都 包 在 愛 人 如 己 這 一 句 話 之 內 了 。Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
那 將 要 灰 心 、 離 棄 全 能 者 、 不 敬 畏 神 的 人 , 他 的 朋 友 當 以 慈 愛 待 他 。Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
有 人 看 這 日 比 那 日 強 ; 有 人 看 日 日 都 是 一 樣 。 只 是 各 人 心 裡 要 意 見 堅 定 。Deze [immers] stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.
在 神 我 們 的 父 面 前 , 那 清 潔 沒 有 玷 污 的 虔 誠 , 就 是 看 顧 在 患 難 中 的 孤 兒 寡 婦 , 並 且 保 守 自 己 不 沾 染 世 俗 。Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.
我 們 應 當 彼 此 相 愛 。 這 就 是 你 們 從 起 初 所 聽 見 的 命 令 。Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.

萬 軍 之 耶 和 華 曾 對 你 們 的 列 祖 如 此 說 : 要 按 至 理 判 斷 , 各 人 以 慈 愛 憐 憫 弟 兄 。 不 可 欺 壓 寡 婦 、 孤 兒 、 寄 居 的 , 和 貧 窮 人 。 誰 都 不 可 心 裡 謀 害 弟 兄 。Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?
上一頁12下一頁

閱讀更多

註釋
所 以 , 要 治 死 你 們 在 地 上 的 肢 體 , 就 如 淫 亂 、 污 穢 、 邪 情 、 惡 慾 , 和 貪 婪 。 貪 婪 就 與 拜 偶 像 一 樣 。
電子郵件
Facebook
個人聖經閱讀計劃
建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!