DailyVerses.net
主題訂閱隨機聖經金句

11 聖經金句關於 重生

彼 得 前 書 1:3
若 有 人 在 基 督 裡 , 他 就 是 新 造 的 人 , 舊 事 已 過 , 都 變 成 新 的 了 。Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
耶 穌 回 答 說 : 「 我 實 實 在 在 地 告 訴 你 , 人 若 不 重 生 , 就 不 能 見 神 的 國 。 」Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
願 頌 讚 歸 與 我 們 主 耶 穌 基 督 的 父 神 ! 他 曾 照 自 己 的 大 憐 憫 , 藉 耶 穌 基 督 從 死 裡 復 活 , 重 生 了 我 們 , 叫 我 們 有 活 潑 的 盼 望 。Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.
因 為 凡 從 神 生 的 , 就 勝 過 世 界 ; 使 我 們 勝 了 世 界 的 , 就 是 我 們 的 信 心 。Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.
你 們 蒙 了 重 生 , 不 是 由 於 能 壞 的 種 子 , 乃 是 由 於 不 能 壞 的 種 子 , 是 藉 著 神 活 潑 常 存 的 道 。Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným.
我 深 信 那 在 你 們 心 裡 動 了 善 工 的 , 必 成 全 這 工 , 直 到 耶 穌 基 督 的 日 子 。A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.
耶 穌 說 : 「 我 實 實 在 在 的 告 訴 你 , 人 若 不 是 從 水 和 聖 靈 生 的 , 就 不 能 進 神 的 國 。」Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
從 肉 身 生 的 就 是 肉 身 ; 從 靈 生 的 就 是 靈 。Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.
親 愛 的 弟 兄 阿 , 我 們 應 當 彼 此 相 愛 , 因 為 愛 是 從 神 來 的 。 凡 有 愛 心 的 , 都 是 由 神 而 生 , 並 且 認 識 神 。Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
就 要 愛 慕 那 純 淨 的 靈 奶 , 像 才 生 的 嬰 孩 愛 慕 奶 一 樣 , 叫 你 們 因 此 漸 長 , 以 致 得 救 。A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.
他 便 救 了 我 們 ; 並 不 是 因 我 們 自 己 所 行 的 義 , 乃 是 照 他 的 憐 憫 , 藉 著 重 生 的 洗 和 聖 靈 的 更 新 。Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.

每日聖經金句

耶 和 華 是 我 的 牧 者 , 我 必 不 致 缺 乏 。 他 使 我 躺 臥 在 青 草 地 上 , 領 我 在 可 安 歇 的 水 邊 。

隨機聖經金句

愛 裡 沒 有 懼 怕 ; 愛 既 完 全 , 就 把 懼 怕 除 去 。 因 為 懼 怕 裡 含 著 刑 罰 , 懼 怕 的 人 在 愛 裡 未 得 完 全 。
下一節!   有圖片

每日聖經金句

耶 和 華 是 我 的 牧 者 , 我 必 不 致 缺 乏 。 他 使 我 躺 臥 在 青 草 地 上 , 領 我 在 可 安 歇 的 水 邊 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!