DailyVerses.net主題訂閱隨機聖經金句

46 聖經金句關於 金錢

«箴 言 13:11»
你 們 存 心 不 可 貪 愛 錢 財 , 要 以 自 己 所 有 的 為 足 ; 因 為 主 曾 說 : 我 總 不 撇 下 你 , 也 不 丟 棄 你 。Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“
不 勞 而 得 之 財 必 然 消 耗 ; 勤 勞 積 蓄 的 , 必 見 加 增 。Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
但 那 些 想 要 發 財 的 人 , 就 陷 在 迷 惑 、 落 在 網 羅 和 許 多 無 知 有 害 的 私 慾 裡 , 叫 人 沉 在 敗 壞 和 滅 亡 中 。Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.
不 要 勞 碌 求 富 , 休 仗 自 己 的 聰 明 。Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.
耶 和 華 所 賜 的 福 使 人 富 足 , 並 不 加 上 憂 慮 。Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
貪 愛 銀 子 的 , 不 因 得 銀 子 知 足 ; 貪 愛 豐 富 的 , 也 不 因 得 利 益 知 足 。 這 也 是 虛 空 。Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.
你 要 以 財 物 和 一 切 初 熟 的 土 產 尊 榮 耶 和 華 。Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.
少 有 財 寶 , 敬 畏 耶 和 華 , 強 如 多 有 財 寶 , 煩 亂 不 安 。Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
於 是 對 眾 人 說 : 你 們 要 謹 慎 自 守 , 免 去 一 切 的 貪 心 , 因 為 人 的 生 命 不 在 乎 家 道 豐 富 。A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“
因 為 你 的 財 寶 在 那 裡 , 你 的 心 也 在 那 裡 。Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
凡 人 所 當 得 的 , 就 給 他 。 當 得 糧 的 , 給 他 納 糧 ; 當 得 稅 的 , 給 他 上 稅 ; 當 懼 怕 的 , 懼 怕 他 ; 當 恭 敬 的 , 恭 敬 他 。Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
我 算 甚 麼 , 我 的 民 算 甚 麼 , 竟 能 如 此 樂 意 奉 獻 ? 因 為 萬 物 都 從 你 而 來 , 我 們 把 從 你 而 得 的 獻 給 你 。Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
得 智 慧 勝 似 得 金 子 ; 選 聰 明 強 如 選 銀 子 。Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
你 要 囑 咐 那 些 今 世 富 足 的 人 , 不 要 自 高 , 也 不 要 倚 靠 無 定 的 錢 財 ; 只 要 倚 靠 那 厚 賜 百 物 給 我 們 享 受 的 神 。Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
主 人 說 : 好 , 你 這 又 良 善 又 忠 心 的 僕 人 , 你 在 不 多 的 事 上 有 忠 心 , 我 要 把 許 多 事 派 你 管 理 ; 可 以 進 來 享 受 你 主 人 的 快 樂 。Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«
求 你 使 虛 假 和 謊 言 遠 離 我 ; 使 我 也 不 貧 窮 也 不 富 足 ; 賜 給 我 需 用 的 飲 食 。Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.
施 行 仁 慈 的 , 令 人 愛 慕 ; 窮 人 強 如 說 謊 言 的 。Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
一 個 義 人 所 有 的 雖 少 , 強 過 許 多 惡 人 的 富 餘 。 因 為 惡 人 的 膀 臂 必 被 折 斷 ; 但 耶 和 華 是 扶 持 義 人 。Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.
美 名 勝 過 大 財 ; 恩 寵 強 如 金 銀 。Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.
你 豈 要 定 睛 在 虛 無 的 錢 財 上 麼 ? 因 錢 財 必 長 翅 膀 , 如 鷹 向 天 飛 去 。Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.
不 義 之 財 毫 無 益 處 ; 惟 有 公 義 能 救 人 脫 離 死 亡 。Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
發 怒 的 日 子 資 財 無 益 ; 惟 有 公 義 能 救 人 脫 離 死 亡 。V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
你 們 納 糧 , 也 為 這 個 緣 故 ; 因 他 們 是 神 的 差 役 , 常 常 特 管 這 事 。Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
我 喜 悅 你 的 法 度 , 如 同 喜 悅 一 切 的 財 物 。Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.
富 足 人 的 財 物 是 他 的 堅 城 , 在 他 心 想 , 猶 如 高 牆 。Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.

貪 財 是 萬 惡 之 根 。 有 人 貪 戀 錢 財 , 就 被 引 誘 離 了 真 道 , 用 許 多 愁 苦 把 自 己 刺 透 了 。Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.
上一頁12下一頁

每日聖經金句

你 們 要 求 善 , 不 要 求 惡 , 就 必 存 活 。 這 樣 , 耶 和 華 萬 軍 之 神 必 照 你 們 所 說 的 與 你 們 同 在 。

隨機聖經金句

不 是 你 們 揀 選 了 我 , 是 我 揀 選 了 你 們 , 並 且 分 派 你 們 去 結 果 子 , 叫 你 們 的 果 子 常 存 , 使 你 們 奉 我 的 名 , 無 論 向 父 求 甚 麼 , 他 就 賜 給 你 們 。

每日聖經金句

你 們 要 求 善 , 不 要 求 惡 , 就 必 存 活 。 這 樣 , 耶 和 華 萬 軍 之 神 必 照 你 們 所 說 的 與 你 們 同 在 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!