DailyVerses.net

67 聖經金句關於 靈

« 哥 林 多 後 書 3:17 »

CUV
X
KAT
求 他 按 著 他 豐 盛 的 榮 耀 , 藉 著 他 的 靈 , 叫 你 們 心 裡 的 力 量 剛 強 起 來 , 使 基 督 因 你 們 的 信 , 住 在 你 們 心 裡 , 叫 你 們 的 愛 心 有 根 有 基 。Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.
但 願 使 人 有 盼 望 的 神 , 因 信 將 諸 般 的 喜 樂 、 平 安 充 滿 你 們 的 心 , 使 你 們 藉 著 聖 靈 的 能 力 大 有 盼 望 。Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.
聖 靈 所 結 的 果 子 , 就 是 仁 愛 、 喜 樂 、 和 平 、 忍 耐 、 恩 慈 、 良 善 、 信 實 、 溫 柔 、 節 制 。 這 樣 的 事 沒 有 律 法 禁 止 。Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
主 就 是 那 靈 ; 主 的 靈 在 那 裡 , 那 裡 就 得 以 自 由 。Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.
神 是 個 靈 , 所 以 拜 他 的 必 須 用 心 靈 和 誠 實 拜 他 。Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.
神 將 他 的 靈 賜 給 我 們 , 從 此 就 知 道 我 們 是 住 在 他 裡 面 , 他 也 住 在 我 們 裡 面 。A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.
豈 不 知 你 們 的 身 子 就 是 聖 靈 的 殿 麼 ? 這 聖 靈 是 從 神 而 來 , 住 在 你 們 裡 頭 的 ; 並 且 你 們 不 是 自 己 的 人 ; 因 為 你 們 是 重 價 買 來 的 。 所 以 , 要 在 你 們 的 身 子 上 榮 耀 神 。A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!
我 們 若 是 靠 聖 靈 得 生 , 就 當 靠 聖 靈 行 事 。Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.
因 為 神 賜 給 我 們 , 不 是 膽 怯 的 心 , 乃 是 剛 強 、 仁 愛 、 謹 守 的 心 。Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
況 且 我 們 的 軟 弱 有 聖 靈 幫 助 , 我 們 本 不 曉 得 當 怎 樣 禱 告 , 只 是 聖 靈 親 自 用 說 不 出 來 的 歎 息 替 我 們 禱 告 。Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
又 有 舌 頭 如 火 燄 顯 現 出 來 , 分 開 落 在 他 們 各 人 頭 上 。 他 們 就 都 被 聖 靈 充 滿 , 按 著 聖 靈 所 賜 的 口 才 說 起 別 國 的 話 來 。I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
主 耶 和 華 的 靈 在 我 身 上 ; 因 為 耶 和 華 用 膏 膏 我 , 叫 我 傳 好 信 息 給 謙 卑 的 人 , 差 遣 我 醫 好 傷 心 的 人 , 報 告 被 擄 的 得 釋 放 , 被 囚 的 出 監 牢 。Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.
你 們 雖 然 不 好 , 尚 且 知 道 拿 好 東 西 給 兒 女 ; 何 況 天 父 , 豈 不 更 將 聖 靈 給 求 他 的 人 麼 ?Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!
因 為 凡 被 神 的 靈 引 導 的 , 都 是 神 的 兒 子 。Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.
親 愛 的 弟 兄 阿 , 一 切 的 靈 , 你 們 不 可 都 信 , 總 要 試 驗 那 些 靈 是 出 於 神 的 不 是 , 因 為 世 上 有 許 多 假 先 知 已 經 出 來 了 。Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.
求 我 們 主 耶 穌 基 督 的 神 , 榮 耀 的 父 , 將 那 賜 人 智 慧 和 啟 示 的 靈 賞 給 你 們 , 使 你 們 真 知 道 他 。Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
他 對 我 說 : 這 是 耶 和 華 指 示 所 羅 巴 伯 的 。 萬 軍 之 耶 和 華 說 : 不 是 倚 靠 勢 力 , 不 是 倚 靠 才 能 , 乃 是 倚 靠 我 的 靈 方 能 成 事 。Odvetil mi: „To je Pánovo slovo Zorobábelovi: Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom! - hovorí Pán zástupov.“
體 貼 肉 體 的 , 就 是 死 ; 體 貼 聖 靈 的 , 乃 是 生 命 、 平 安 。A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.
豈 不 知 你 們 是 神 的 殿 , 神 的 靈 住 在 你 們 裡 頭 麼 ?Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?
聖 靈 與 我 們 的 心 同 證 我 們 是 神 的 兒 女 。Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.
盼 望 不 至 於 羞 恥 , 因 為 所 賜 給 我 們 的 聖 靈 將 神 的 愛 澆 灌 在 我 們 心 裡 。A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.
因 為 情 慾 和 聖 靈 相 爭 , 聖 靈 和 情 慾 相 爭 , 這 兩 個 是 彼 此 相 敵 , 使 你 們 不 能 做 所 願 意 做 的 。Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.
但 聖 靈 降 臨 在 你 們 身 上 , 你 們 就 必 得 著 能 力 , 並 要 在 耶 路 撒 冷 、 猶 太 全 地 , 和 撒 瑪 利 亞 , 直 到 地 極 , 作 我 的 見 證 。Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.
我 們 眾 人 既 然 敞 著 臉 得 以 看 見 主 的 榮 光 , 好 像 從 鏡 子 裡 返 照 , 就 變 成 主 的 形 狀 , 榮 上 加 榮 , 如 同 從 主 的 靈 變 成 的 。A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.
起 初 , 神 創 造 天 地 。 地 是 空 虛 混 沌 , 淵 面 黑 暗 ; 神 的 靈 運 行 在 水 面 上 。Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.

殷 勤 不 可 懶 惰 。 要 心 裡 火 熱 , 常 常 服 事 主 。V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.
上一頁123下一頁

閱讀更多

註釋
他 回 答 說 : 「 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 力 、 盡 意 愛 主 你 的 神 ; 又 要 愛 鄰 舍 如 同 自 己 。 」
電子郵件
Facebook
個人聖經閱讀計劃
建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!