DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Word of God

«For the word of God is quick, and powerful, and sharper than… Hebrews 4:12»
For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.
All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works.Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.
Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord.
But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it.Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'
The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
As for God, his way is perfect: the word of the Lord is tried: he is a buckler to all those that trust in him.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.
Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock.Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
Do all things without murmurings and disputings: That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world; Holding forth the word of life.Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.
The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.
But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
For the word of the Lord is right; and all his works are done in truth.Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.
He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,' zo zegt de Schrift.
In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?
For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.
As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby.En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed; And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'
Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great. Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.
And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know; that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live.U hebt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.
And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high.In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.

Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
Previous123Next

Bible verse of the day

He will not suffer thy foot to be moved:
he that keepeth thee will not slumber.

Random Bible Verse

Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies