DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Most Popular Verses (4/4)

«Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Spreuken 27:19»
As in water face reflects face, so the heart of man reflects the man.Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.
Jesus looked at them and said, “With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God.”Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.'
For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.
For I, the Lord your God, hold your right hand; it is I who say to you, “Fear not, I am the one who helps you.”Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen.
Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord!Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja!
Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear— but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.
My son, keep your father's commandment, and forsake not your mother's teaching.Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt, verwerp de lessen van je moeder niet.
Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord; I will take joy in the God of my salvation.Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining - toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt.
Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.
But Jesus said, “Let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven.”Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.
You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. SelahBij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom.Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.
Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden.
For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen.Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.
You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you.Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.
But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.
He heals the brokenhearted and binds up their wounds.Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
For where two or three are gathered in my name, there am I among them.Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.
A man's gift makes room for him and brings him before the great.Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf, hij verschaft zich toegang tot de machtigen.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.
Your word is a lamp to my feet and a light to my path.Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
An overview of the 100 most popular Bible verses on DailyVerses.net.

Bible verse of the day

But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies