DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Trust

«Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen… Spreuken 3:5-6»
Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.
Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water, that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit.Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.
When I am afraid, I put my trust in you.In mijn bangste uur vertrouw ik op u.
Commit your work to the Lord, and your plans will be established.Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.
When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you.Moet je door het water gaan - ik ben bij je; of door rivieren - je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan - het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.
Let me hear in the morning of your steadfast love, for in you I trust. Make me know the way I should go, for to you I lift up my soul.Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.
He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, “My refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'
For we walk by faith, not by sight.We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.
On God rests my salvation and my glory; my mighty rock, my refuge is God.Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind.Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.
He will not let your foot be moved; he who keeps you will not slumber.Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.
Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, die hem roepen in vast vertrouwen.
So we can confidently say, “The Lord is my helper; I will not fear; what can man do to me?”Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?'
The fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe.Angst voor mensen is een valstrik, wie op de HEER vertrouwt, wordt beschermd.
Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you.Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde.
And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.
Whoever gives thought to the word will discover good, and blessed is he who trusts in the Lord.Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig.
Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'
Trust in the Lord, and do good; dwell in the land and befriend faithfulness.Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.
So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him.Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
In God, whose word I praise, in God I trust; I shall not be afraid. What can flesh do to me?Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?
Oh, how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you and worked for those who take refuge in you, in the sight of the children of mankind!Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u, heel de wereld zal het zien.
Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world.Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.

Commit your way to the Lord; trust in him, and he will act. He will bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday.Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.
Previous123Next

Bible verse of the day

For the whole law is fulfilled in one word: “You shall love your neighbor as yourself.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies