DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Understanding

«Roep Mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote… Jeremia 33:3»
Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.Roep Mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.
As you do not know the way the spirit comes to the bones in the womb of a woman with child, so you do not know the work of God who makes everything.Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.
Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is, stapelt dwaasheid op dwaasheid.
The beginning of wisdom is this: Get wisdom, and whatever you get, get insight.Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, inzicht najaagt met alles wat je bezit.
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.Een mens kiest in eigen ogen steeds de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
As we look not to the things that are seen but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal.Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen.
Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand.Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.
But test everything; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook.
The unfolding of your words gives light; it imparts understanding to the simple.Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.
But Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’
For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.
Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable.Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden.
For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh.We zijn weliswaar zwak, zoals alle mensen, maar we vechten niet met aardse middelen.
Woe to him who strives with him who formed him, a pot among earthen pots! Does the clay say to him who forms it, ‘What are you making?’ or ‘Your work has no handles’?Wee degene die de strijd aanbindt met Hem door wie hij gevormd is – een potscherf tussen de potscherven. Zegt de klei soms tegen wie hem vormt: ‘Wat ben je eigenlijk aan het maken?’ of: ‘Deze pot heeft niet eens oren!’
Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways!Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and to the day of eternity. Amen.Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid.
Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God,” for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one.Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals Hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht.
There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise.Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
Jesus answered him, “Truly, truly, I say to you, unless one is born again he cannot see the kingdom of God.”Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’
For a thousand years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night.Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht.
And he sat down and called the twelve. And he said to them, “If anyone would be first, he must be last of all and servant of all.”Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar.’
Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable.Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.
Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God.Nog voor de bergen waren geboren, voor U aarde en land had gebaard – U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Get wisdom; get insight; do not forget, and do not turn away from the words of my mouth.Streef naar wijsheid, zoek naar inzicht, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.
Previous12Next

Bible verse of the day

Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.

Random Bible Verse

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies