DailyVerses.net

14 Bible Verses about Weakness

« 2 Corinthians 12:10 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.
He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength.On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.
Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Casting all your care upon him; for he careth for you.Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.
Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.
A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction.Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!
For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin.Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.
Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.
Comments
Bible verse of the day
It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies