DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Weakness

«That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults… 2 Corinthians 12:10»
That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vždyť má síla je v mé slabosti!
But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ’s power may rest on me.Ale řekl mi: „Moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti.“ Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočívala Kristova moc.
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl navěky!
He gives strength to the weary and increases the power of the weak.On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit.
Cast all your anxiety on him because he cares for you.Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.
In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.
I can do all this through him who gives me strength.Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak.Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.
For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.
A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Radostné srdce – nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer.
Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných.
For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet he did not sin.Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu.
Defend the weak and the fatherless; uphold the cause of the poor and the oppressed.Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným a ubohým právo zjednejte!

Bible verse of the day

And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.

Random Bible Verse

When you pass through the waters,
I will be with you;
and when you pass through the rivers,
they will not sweep over you.
When you walk through the fire,
you will not be burned;
the flames will not set you ablaze.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies