DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Wisdom

«For the LORD gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding. Proverbs 2:6»
For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.Sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen.
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.
If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä.
How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!Hanki viisautta, se on parempaa kuin kulta, hanki ymmärrystä, se on kalliimpaa kuin hopea.
Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.Älä kysele, miksi asiat ennen olivat paremmin kuin nyt, sillä et sinä viisauttasi sitä kysy.
Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.Suhtautukaa viisaasti ulkopuolisiin, käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksenne. Puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte.
Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice.Ylimielisyydestä koituu vain riitaa, viisas se, joka neuvoja kuulee.
The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.Itseään auttaa, joka ymmärrystään lisää, onnen saa, joka harkiten toimii.
Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.Älköön vain kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä on olevinaan viisas tässä maailmassa, hänestä täytyy ensin tulla hullu, jotta hänestä tulisi viisas.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Joka hillitsee kielensä, turvaa henkensä, suupaltti kulkee turmioon.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.
Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.
Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.
When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom.Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä, nöyrien kumppani on viisaus.
For those who find me find life and receive favor from the Lord.Joka minut löytää, löytää elämän, hänet Herra ottaa suosioonsa.
“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Moukka ei yritäkään ymmärtää, silti hän tahtoo mielipiteensä julki.
Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.Ymmärtäväinen ottaa ohjeet varteen, mutta mieletön etsii tuhoaan.
All this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent.Herra Sebaot on antanut tämänkin taidon. Ihmeelliset ovat hänen neuvonsa, hän antaa runsaan menestyksen.
I thank and praise you, God of my ancestors: You have given me wisdom and power, you have made known to me what we asked of you, you have made known to us the dream of the king.Sinua, isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän, sillä sinä olet antanut minulle viisautta ja voimaa ja nyt olet ilmoittanut minulle sen, mitä sinulta pyysimme, olet ilmoittanut meille, mitä vastata kuninkaalle.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Pitkämielisyys on järkevän miehen merkki, äkkipikaisuus on hulluuden huippu.
Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa.

I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet.
Previous123Next

Bible verse of the day

Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies