DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Wisdom

«Sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen. Sananlaskut 2:6»
For the Lord gives wisdom; From His mouth come knowledge and understanding.Sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen.
See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.
If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä.
How much better to get wisdom than gold! And to get understanding is to be chosen rather than silver.Hanki viisautta, se on parempaa kuin kulta, hanki ymmärrystä, se on kalliimpaa kuin hopea.
Do not say, “Why were the former days better than these?” For you do not inquire wisely concerning this.Älä kysele, miksi asiat ennen olivat paremmin kuin nyt, sillä et sinä viisauttasi sitä kysy.
Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one.Suhtautukaa viisaasti ulkopuolisiin, käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksenne. Puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte.
By pride comes nothing but strife, But with the well-advised is wisdom.Ylimielisyydestä koituu vain riitaa, viisas se, joka neuvoja kuulee.
He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.Itseään auttaa, joka ymmärrystään lisää, onnen saa, joka harkiten toimii.
Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise.Älköön vain kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä on olevinaan viisas tässä maailmassa, hänestä täytyy ensin tulla hullu, jotta hänestä tulisi viisas.
He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.Joka hillitsee kielensä, turvaa henkensä, suupaltti kulkee turmioon.
Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.
Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.
So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.
When pride comes, then comes shame; But with the humble is wisdom.Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä, nöyrien kumppani on viisaus.
For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord.Joka minut löytää, löytää elämän, hänet Herra ottaa suosioonsa.
“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
A fool has no delight in understanding, But in expressing his own heart.Moukka ei yritäkään ymmärtää, silti hän tahtoo mielipiteensä julki.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.Ymmärtäväinen ottaa ohjeet varteen, mutta mieletön etsii tuhoaan.
This also comes from the Lord of hosts, Who is wonderful in counsel and excellent in guidance.Herra Sebaot on antanut tämänkin taidon. Ihmeelliset ovat hänen neuvonsa, hän antaa runsaan menestyksen.
I thank You and praise You, O God of my fathers; You have given me wisdom and might, And have now made known to me what we asked of You, For You have made known to us the king’s demand.Sinua, isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän, sillä sinä olet antanut minulle viisautta ja voimaa ja nyt olet ilmoittanut minulle sen, mitä sinulta pyysimme, olet ilmoittanut meille, mitä vastata kuninkaalle.
Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa.
He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.Pitkämielisyys on järkevän miehen merkki, äkkipikaisuus on hulluuden huippu.
Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, The Creator of the ends of the earth, Neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable.Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa.

That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet.
Previous123Next

Bible verse of the day

Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.

Random Bible Verse

O God, You are my God;
Early will I seek You;
My soul thirsts for You;
My flesh longs for You
In a dry and thirsty land
Where there is no water.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies