DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português

16 Bible Verses about Work - ESV & NBV


Commit your work to the Lord,
and your plans will be established.
Vertrouw bij je werk op de HEER,
en je plannen zullen slagen.
Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ.Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen - uw meester is Christus!
Let all that you do be done in love.Alles wat u doet, moet u met liefde doen.
Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.
The hand of the diligent will rule,
while the slothful will be put to forced labor.
Een vlijtig mens verwerft gezag,
luiheid leidt tot slavernij.
The blessing of the Lord makes rich,
and he adds no sorrow with it.
Alleen de zegen van de HEER maakt rijk,
zwoegen voegt daar niets aan toe.
And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
Wealth gained hastily will dwindle,
but whoever gathers little by little will increase it.
In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen,
gestage groei maakt rijk.
Let the favor of the Lord our God be upon us,
and establish the work of our hands upon us;
yes, establish the work of our hands!
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.
Watch yourselves, so that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward.Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt.
And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work.God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.
I perceived that there is nothing better for them than to be joyful and to do good as long as they live; also that everyone should eat and drink and take pleasure in all his toil—this is God's gift to man.Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.
Now who is there to harm you if you are zealous for what is good?Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?
Bible verse of the day
john 14:1
Do not let your hearts be troubled. You believe in God; believe also in me.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...