DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Worship

«HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam… Jesaja 25:1»
O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.
So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sickness away from the midst of you.Vereer de HEER, jullie God, dan zal hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren voor ziekten.
Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord!Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja!
But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.
God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.
Bless the Lord, O my soul; And all that is within me, bless His holy name!Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Oh, give thanks to the Lord, for He is good! For His mercy endures forever.Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
Though the fig tree may not blossom, Nor fruit be on the vines; Though the labor of the olive may fail, And the fields yield no food; Though the flock may be cut off from the fold, And there be no herd in the stalls— Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining - toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt.
O God, You are my God; Early will I seek You; My soul thirsts for You; My flesh longs for You In a dry and thirsty land Where there is no water.God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.
Yours, O Lord, is the greatness, The power and the glory, The victory and the majesty; For all that is in heaven and in earth is Yours; Yours is the kingdom, O Lord, And You are exalted as head over all.U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij.
Let my mouth be filled with Your praise And with Your glory all the day.Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God.Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
Therefore You are great, O Lord God. For there is none like You, nor is there any God besides You, according to all that we have heard with our ears.Daarom bent u groot, HEER, mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals u is er geen, er bestaat geen andere god dan u.
Sing to God, sing praises to His name; Extol Him who rides on the clouds, By His name Yah, And rejoice before Him. A father of the fatherless, a defender of widows, Is God in His holy habitation.Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.
For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen.Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.
Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God; For I shall yet praise Him, The help of my countenance and my God.Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.
Oh come, let us worship and bow down; Let us kneel before the Lord our Maker.Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker.
Then you will call upon Me and go and pray to Me, and I will listen to you.Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.
For it is written: “As I live, says the Lord, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.”Want er staat geschreven: 'Zo waar ik leef - zegt de Heer -, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.'
Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds among the peoples!Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.
I spread out my hands to You; My soul longs for You like a thirsty land. SelahIk strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde. sela
Because Your lovingkindness is better than life, My lips shall praise You. Thus I will bless You while I live; I will lift up my hands in Your name.Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven.
No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God.Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan u, geen rots is er als onze God.
O my soul, you have said to the Lord, “You are my Lord, My goodness is nothing apart from You.”Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.'
Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all of whose works are truth, and His ways justice. And those who walk in pride He is able to put down.Ik, Nebukadnessar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen.

I cried to Him with my mouth, And He was extolled with my tongue.Toen mijn mond hem aanriep, lag een lofzang op mijn tong.
Previous123Next

Bible verse of the day

For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love.

Random Bible Verse

Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies