DailyVerses.net
主題訂閱隨機聖經金句

15 聖經金句關於 基督再來

«馬 太 福 音 24:44»
所 以 , 你 們 也 要 預 備 , 因 為 你 們 想 不 到 的 時 候 , 人 子 就 來 了 。Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
又 要 彼 此 相 顧 , 激 發 愛 心 , 勉 勵 行 善 。 你 們 不 可 停 止 聚 會 , 好 像 那 些 停 止 慣 了 的 人 , 倒 要 彼 此 勸 勉 , 既 知 道 那 日 子 臨 近 , 就 更 當 如 此 。Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.
證 明 這 事 的 說 : 是 了 , 我 必 快 來 ! 阿 們 ! 主 耶 穌 阿 , 我 願 你 來 !Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu!“
所 以 , 你 們 要 儆 醒 , 因 為 不 知 道 你 們 的 主 是 那 一 天 來 到 。Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
看 哪 , 我 必 快 來 ! 賞 罰 在 我 , 要 照 各 人 所 行 的 報 應 他 。Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.
萬 物 的 結 局 近 了 。 所 以 , 你 們 要 謹 慎 自 守 , 儆 醒 禱 告 。Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.
主 神 說 : 我 是 阿 拉 法 , 我 是 俄 梅 戛 , 是 昔 在 、 今 在 、 以 後 永 在 的 全 能 者 。Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
我 必 快 來 , 你 要 持 守 你 所 有 的 , 免 得 人 奪 去 你 的 冠 冕 。Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
當 他 往 上 去 , 他 們 定 睛 望 天 的 時 候 , 忽 然 有 兩 個 人 身 穿 白 衣 , 站 在 旁 邊 , 說 : 加 利 利 人 哪 , 你 們 為 甚 麼 站 著 望 天 呢 ? 這 離 開 你 們 被 接 升 天 的 耶 穌 , 你 們 見 他 怎 樣 往 天 上 去 , 他 還 要 怎 樣 來 。A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“
小 子 們 哪 , 你 們 要 住 在 主 裡 面 。 這 樣 , 他 若 顯 現 , 我 們 就 可 以 坦 然 無 懼 ; 當 他 來 的 時 候 , 在 他 面 前 也 不 至 於 慚 愧 。A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení.
看 哪 , 他 駕 雲 降 臨 ! 眾 目 要 看 見 他 , 連 刺 他 的 人 也 要 看 見 他 ; 地 上 的 萬 族 都 要 因 他 哀 哭 。 這 話 是 真 實 的 。 阿 們 !Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.
你 們 要 防 備 假 先 知 。 他 們 到 你 們 這 裡 來 , 外 面 披 著 羊 皮 , 裡 面 卻 是 殘 暴 的 狼 。Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.
親 愛 的 弟 兄 阿 , 有 一 件 事 你 們 不 可 忘 記 , 就 是 主 看 一 日 如 千 年 , 千 年 如 一 日 。Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
我 深 信 那 在 你 們 心 裡 動 了 善 工 的 , 必 成 全 這 工 , 直 到 耶 穌 基 督 的 日 子 。A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.
不 要 叫 神 的 聖 靈 擔 憂 ; 你 們 原 是 受 了 他 的 印 記 , 等 候 得 贖 的 日 子 來 到 。A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.

每日聖經金句

但 我 必 用 感 謝 的 聲 音 獻 祭 與 你 。 我 所 許 的 願 , 我 必 償 還 。 救 恩 出 於 耶 和 華 。

隨機聖經金句

凡 說 話 干 犯 人 子 的 , 還 可 得 赦 免 ; 惟 獨 說 話 干 犯 聖 靈 的 , 今 世 來 世 總 不 得 赦 免 。
下一節!   有圖片

每日聖經金句

但 我 必 用 感 謝 的 聲 音 獻 祭 與 你 。 我 所 許 的 願 , 我 必 償 還 。 救 恩 出 於 耶 和 華 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!