DailyVerses.net主題隨機聖經金句訂閱

聖經金句關於孤兒

  • 我 不 撇 下 你 們 為 孤 兒 , 我 必 到 你 們 這 裡 來 。
  • 不 可 苦 待 寡 婦 和 孤 兒 ; 若 是 苦 待 他 們 一 點 , 他 們 向 我 一 哀 求 , 我 總 要 聽 他 們 的 哀 聲 , 並 要 發 烈 怒 , 用 刀 殺 你 們 , 使 你 們 的 妻 子 為 寡 婦 , 兒 女 為 孤 兒 。
  • 學 習 行 善 , 尋 求 公 平 , 解 救 受 欺 壓 的 ; 給 孤 兒 伸 冤 , 為 寡 婦 辨 屈 。
  • 在 神 我 們 的 父 面 前 , 那 清 潔 沒 有 玷 污 的 虔 誠 , 就 是 看 顧 在 患 難 中 的 孤 兒 寡 婦 , 並 且 保 守 自 己 不 沾 染 世 俗 。
  • 你 們 當 為 貧 寒 的 人 和 孤 兒 伸 冤 ; 當 為 困 苦 和 窮 乏 的 人 施 行 公 義 。
  • 你 們 當 向 神 唱 詩 , 歌 頌 他 的 名 ; 為 那 坐 車 行 過 曠 野 的 修 平 大 路 。 他 的 名 是 耶 和 華 , 要 在 他 面 前 歡 樂 ! 神 在 他 的 聖 所 作 孤 兒 的 父 , 作 寡 婦 的 伸 冤 者 。
  • 耶 和 華 保 護 寄 居 的 , 扶 持 孤 兒 和 寡 婦 , 卻 使 惡 人 的 道 路 彎 曲 。
  • 萬 軍 之 耶 和 華 曾 對 你 們 的 列 祖 如 此 說 : 要 按 至 理 判 斷 , 各 人 以 慈 愛 憐 憫 弟 兄 。 不 可 欺 壓 寡 婦 、 孤 兒 、 寄 居 的 , 和 貧 窮 人 。 誰 都 不 可 心 裡 謀 害 弟 兄 。
  • 因 我 拯 救 哀 求 的 困 苦 人 和 無 人 幫 助 的 孤 兒 。 將 要 滅 亡 的 為 我 祝 福 ; 我 也 使 寡 婦 心 中 歡 樂 。
  • 你 們 若 實 在 改 正 行 動 作 為 , 在 人 和 鄰 舍 中 間 誠 然 施 行 公 平 , 不 欺 壓 寄 居 的 和 孤 兒 寡 婦 ; 在 這 地 方 不 流 無 辜 人 的 血 , 也 不 隨 從 別 神 陷 害 自 己 ; 我 就 使 你 們 在 這 地 方 仍 然 居 住 , 就 是 我 古 時 所 賜 給 你 們 列 祖 的 地 , 直 到 永 遠 。

每日聖經金句

罪 必 不 能 作 你 們 的 主 , 因 你 們 不 在 律 法 之 下 , 乃 在 恩 典 之 下 。

收到每日聖經金句:

每日通知電子郵件FacebookAndroid-app在您的網站上

隨機聖經金句

我 若 有 先 知 講 道 之 能 , 也 明 白 各 樣 的 奧 祕 , 各 樣 的 知 識 , 而 且 有 全 備 的 信 , 叫 我 能 夠 移 山 , 卻 沒 有 愛 , 我 就 算 不 得 甚 麼 。下一節!有圖片