DailyVerses.net
<

羅 馬 書 6 - CUV & KAT

>
在線閱讀此聖經章節,點擊此處進行閱讀。

聖經金句

« 羅 馬 書 6:15 »

CUV
X
KAT
這 樣 , 怎 麼 說 呢 ? 我 們 可 以 仍 在 罪 中 、 叫 恩 典 顯 多 麼 ? 斷 乎 不 可 ! 我 們 在 罪 上 死 了 的 人 豈 可 仍 在 罪 中 活 著 呢 ?Čo teda povieme? Budeme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť?
豈 不 知 我 們 這 受 洗 歸 入 基 督 耶 穌 的 人 是 受 洗 歸 入 他 的 死 麼 ?Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení?
我 們 若 在 他 死 的 形 狀 上 與 他 聯 合 , 也 要 在 他 復 活 的 形 狀 上 與 他 聯 合 ; 因 為 知 道 我 們 的 舊 人 和 他 同 釘 十 字 架 , 使 罪 身 滅 絕 , 叫 我 們 不 再 作 罪 的 奴 僕 。Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu.
也 不 要 將 你 們 的 肢 體 獻 給 罪 作 不 義 的 器 具 ; 倒 要 像 從 死 裡 復 活 的 人 , 將 自 己 獻 給 神 , 並 將 肢 體 作 義 的 器 具 獻 給 神 。Ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti.
罪 必 不 能 作 你 們 的 主 , 因 你 們 不 在 律 法 之 下 , 乃 在 恩 典 之 下 。A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.
這 卻 怎 麼 樣 呢 ? 我 們 在 恩 典 之 下 , 不 在 律 法 之 下 , 就 可 以 犯 罪 麼 ? 斷 乎 不 可 !Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie!
但 現 今 , 你 們 既 從 罪 裡 得 了 釋 放 , 作 了 神 的 奴 僕 , 就 有 成 聖 的 果 子 , 那 結 局 就 是 永 生 。Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život.
因 為 罪 的 工 價 乃 是 死 ; 惟 有 神 的 恩 賜 , 在 我 們 的 主 基 督 耶 穌 裡 , 乃 是 永 生 。Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
註釋
神 使 那 無 罪 的 , 替 我 們 成 為 罪 , 好 叫 我 們 在 他 裡 面 成 為 神 的 義 。
電子郵件
Facebook
個人聖經閱讀計劃
建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!