DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Izajáš 58:13-14

Když se tvá noha vyhne sobotě,
aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš,
když budeš sobotu nazývat svým blahem,
Hospodinovým svatým a slavným dnem,
a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých cest,
aby sis nedělal, co chceš,
a s řečmi přestaneš,
tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš
a já tě dovedu na výšiny země,
abys užíval dědictví svého otce Jákoba.
Tak promluvila ústa Hospodinova.
Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek,
od prosazování svých zálib v můj svatý den,
nazveš-li den odpočinku rozkošným,
svatý den Hospodinův přeslavným,
budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest,
že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči,
tu nalezneš rozkoš v Hospodinu
„a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země
a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit.“
Tak promluvila Hospodinova ústa.

Biblický verš dne

Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.

Náhodný Biblický verš

Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!