DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Honestidad

«Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 1 Johannes 3:18»
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
La integridad de los rectos los encaminará; Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos.Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.
Hacer justicia y juicio es a Jehová Más agradable que sacrificio.De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.
Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad.Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.
El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, Por el hombre que hace maldades.Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Mejor es lo poco con justicia Que la muchedumbre de frutos sin derecho.Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.
No te niegues a hacer el bien a quien es debido, Cuando tuvieres poder para hacerlo.Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.
Los tesoros de maldad no serán de provecho; Mas la justicia libra de muerte.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.
El hombre de bien tiene misericordia, y presta; Gobierna sus asuntos con juicio.Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.
Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz.Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.
Tus ojos miren lo recto, Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.
Entonces entenderás justicia, juicio Y equidad, y todo buen camino.Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.
Los labios mentirosos son abominación a Jehová; Pero los que hacen verdad son su contentamiento.Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.
Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.
Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse.Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden.
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’

Versículo de la Biblia del día

Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.

Versículo de la Biblia al Azar

Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.Siguiente versículo!Con imagen

Apoyar DailyVerses.net

Ayúdame a difundir la Palabra de Dios:
Donación

Versículo de la Biblia del día

Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies