DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Versículos da Bíblia sobre o Vizinho

«Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad… Marek 12:31»
O segundo é este: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. Não existe mandamento maior do que estes.Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.
Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes.Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.
Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros.Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!
Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo.Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.
Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo.Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
Toda a Lei se resume num só mandamento: “Ame o seu próximo como a si mesmo”.Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade; foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos.Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.
Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam; pois esta é a Lei e os Profetas.Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos.V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.
Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo.Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.
Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé.A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.
Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão.Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Aprendam a fazer o bem! Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva.Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.
Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros.Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.
O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da Lei.Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.
Portanto, você, que julga os outros é indesculpável; pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas.Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.
Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados.Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.
Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês.Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.
Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios.Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
Pois estes mandamentos: “Não adulterarás”, “Não matarás”, “Não furtarás”, “Não cobiçarás”, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: “Ame o seu próximo como a si mesmo”.Vždyť přikázání ‚nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš‘ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.‘
Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-poderoso.Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.
Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio: que nos amemos uns aos outros.Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.
A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo.Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.
Há quem considere um dia mais sagrado que outro; há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente.Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení.

Assim diz o Senhor dos Exércitos: Administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Nem tramem maldades uns contra os outros.Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.
Anterior12Próximo

Versículo da Bíblia do dia

Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder,
a glória, a majestade e o esplendor,
pois tudo o que há nos céus e na terra é teu.
Teu, ó Senhor, é o reino;
tu estás acima de tudo.

Versículo Aleatório da Bíblia

Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.Próximo versículo!Com imagem

Apoiar DailyVerses.net

Ajude-me a espalhar a Palavra de Deus:
Doação

Versículo da Bíblia do dia

Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino; tu estás acima de tudo.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies