DailyVerses.net主題隨機聖經金句訂閱

聖經金句關於友誼

«人 為 朋 友 捨 命 , 人 的 愛 心 沒… 約 翰 福 音 15:13»
朋 友 乃 時 常 親 愛 , 弟 兄 為 患 難 而 生 。Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
人 為 朋 友 捨 命 , 人 的 愛 心 沒 有 比 這 個 大 的 。Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
濫 交 朋 友 的 , 自 取 敗 壞 ; 但 有 一 朋 友 比 弟 兄 更 親 密 。Niekto takých priateľov, čo sú mu iba na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.
遮 掩 人 過 的 , 尋 求 人 愛 ; 屢 次 挑 錯 的 , 離 間 密 友 。Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku zachovať, kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
看 哪 , 弟 兄 和 睦 同 居 是 何 等 地 善 , 何 等 地 美 !Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
若 是 跌 倒 , 這 人 可 以 扶 起 他 的 同 伴 ; 若 是 孤 身 跌 倒 , 沒 有 別 人 扶 起 他 來 , 這 人 就 有 禍 了 。A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.
親 愛 的 弟 兄 阿 , 我 們 應 當 彼 此 相 愛 , 因 為 愛 是 從 神 來 的 。 凡 有 愛 心 的 , 都 是 由 神 而 生 , 並 且 認 識 神 。Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
有 人 攻 勝 孤 身 一 人 , 若 有 二 人 便 能 敵 擋 他 ; 三 股 合 成 的 繩 子 不 容 易 折 斷 。Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa skôr postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.
乖 僻 人 播 散 紛 爭 ; 傳 舌 的 , 離 間 密 友 。Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
那 將 要 灰 心 、 離 棄 全 能 者 、 不 敬 畏 神 的 人 , 他 的 朋 友 當 以 慈 愛 待 他 。Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
愛 神 的 , 也 當 愛 弟 兄 , 這 是 我 們 從 神 所 受 的 命 令 。A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
鐵 磨 鐵 , 磨 出 刃 來 ; 朋 友 相 感 也 是 如 此 。Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.
兩 個 人 總 比 一 個 人 好 , 因 為 二 人 勞 碌 同 得 美 好 的 果 效 。Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.
你 們 不 要 自 欺 ; 濫 交 是 敗 壞 善 行 。Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
你 的 朋 友 和 父 親 的 朋 友 , 你 都 不 可 離 棄 。 你 遭 難 的 日 子 , 不 要 上 弟 兄 的 家 去 ; 相 近 的 鄰 舍 強 如 遠 方 的 弟 兄 。Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.
你 們 這 些 淫 亂 的 人 哪 , 豈 不 知 與 世 俗 為 友 就 是 與 神 為 敵 麼 ? 所 以 凡 想 要 與 世 俗 為 友 的 , 就 是 與 神 為 敵 了 。Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
因 為 我 切 切 的 想 見 你 們 , 要 把 些 屬 靈 的 恩 賜 分 給 你 們 , 使 你 們 可 以 堅 固 。 這 樣 , 我 在 你 們 中 間 , 因 你 與 我 彼 此 的 信 心 , 就 可 以 同 得 安 慰 。Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.
當 孝 敬 父 母 , 又 當 愛 人 如 己 。Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
神 叫 孤 獨 的 有 家 , 使 被 囚 的 出 來 享 福 ; 惟 有 悖 逆 的 住 在 乾 燥 之 地 。On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.

每日聖經金句

我 往 哪 裡 去 躲 避 你 的 靈 ? 我 往 哪 裡 逃 、 躲 避 你 的 面 ? 我 若 升 到 天 上 , 你 在 那 裡 ; 我 若 在 陰 間 下 榻 , 你 也 在 那 裡 。

隨機聖經金句

我 靠 著 那 加 給 我 力 量 的 , 凡 事 都 能 做 。下一節!有圖片

每日聖經金句

我 往 哪 裡 去 躲 避 你 的 靈 ? 我 往 哪 裡 逃 、 躲 避 你 的 面 ? 我 若 升 到 天 上 , 你 在 那 裡 ; 我 若 在 陰 間 下 榻 , 你 也 在 那 裡 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!