DailyVerses.net
主題訂閱隨機聖經金句

25 聖經金句關於 家庭

«以 弗 所 書 6:4»
我 今 日 所 吩 咐 你 的 話 都 要 記 在 心 上 , 也 要 殷 勤 教 訓 你 的 兒 女 。 無 論 你 坐 在 家 裡 , 行 在 路 上 , 躺 下 , 起 來 , 都 要 談 論 。A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.
他 們 說 : 當 信 主 耶 穌 , 你 和 你 一 家 都 必 得 救 。Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“
弟 兄 們 , 我 藉 我 們 主 耶 穌 基 督 的 名 勸 你 們 都 說 一 樣 的 話 。 你 們 中 間 也 不 可 分 黨 , 只 要 一 心 一 意 , 彼 此 相 合 。Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.
我 兒 , 要 謹 守 你 父 親 的 誡 命 ; 不 可 離 棄 你 母 親 的 法 則 。Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!
人 若 說 我 愛 神 , 卻 恨 他 的 弟 兄 , 就 是 說 謊 話 的 ; 不 愛 他 所 看 見 的 弟 兄 , 就 不 能 愛 沒 有 看 見 的 神 。Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
看 哪 , 弟 兄 和 睦 同 居 是 何 等 地 善 , 何 等 地 美 !Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
婦 人 焉 能 忘 記 他 吃 奶 的 嬰 孩 , 不 憐 恤 他 所 生 的 兒 子 ? 即 或 有 忘 記 的 , 我 卻 不 忘 記 你 。 看 哪 , 我 將 你 銘 刻 在 我 掌 上 ; 你 的 牆 垣 常 在 我 眼 前 。Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou.
但 耶 和 華 的 慈 愛 歸 於 敬 畏 他 的 人 , 從 亙 古 到 永 遠 ; 他 的 公 義 也 歸 於 子 子 孫 孫 就 是 那 些 遵 守 他 的 約 、 記 念 他 的 訓 詞 而 遵 行 的 人 。No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
你 們 作 父 親 的 , 不 要 惹 兒 女 的 氣 , 只 要 照 著 主 的 教 訓 和 警 戒 養 育 他 們 。A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.
教 養 孩 童 , 使 他 走 當 行 的 道 , 就 是 到 老 他 也 不 偏 離 。Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe.
當 孝 敬 父 母 , 使 你 的 日 子 在 耶 和 華 你 神 所 賜 你 的 地 上 得 以 長 久 。Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!
人 若 不 看 顧 親 屬 , 就 是 背 了 真 道 , 比 不 信 的 人 還 不 好 , 不 看 顧 自 己 家 裡 的 人 , 更 是 如 此 。Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
朋 友 乃 時 常 親 愛 , 弟 兄 為 患 難 而 生 。Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
子 孫 為 老 人 的 冠 冕 ; 父 親 是 兒 女 的 榮 耀 。Korunou starcov (sú ich synovia a) vnukovia a ozdobou synov (sú) ich otcovia.
濫 交 朋 友 的 , 自 取 敗 壞 ; 但 有 一 朋 友 比 弟 兄 更 親 密 。Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.
願 耶 和 華 我 們 的 神 與 我 們 同 在 , 像 與 我 們 列 祖 同 在 一 樣 , 不 撇 下 我 們 , 不 丟 棄 我 們 。Nech je Pán, náš Boh, s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodsotí!
親 愛 的 弟 兄 阿 , 我 們 現 在 是 神 的 兒 女 , 將 來 如 何 , 還 未 顯 明 ; 但 我 們 知 道 , 主 若 顯 現 , 我 們 必 要 像 他 、 因 為 必 得 見 他 的 真 體 。 凡 向 他 有 這 指 望 的 , 就 潔 淨 自 己 , 像 他 潔 淨 一 樣 。Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.
若 是 你 們 以 事 奉 耶 和 華 為 不 好 , 今 日 就 可 以 選 擇 所 要 事 奉 的 : 是 你 們 列 祖 在 大 河 那 邊 所 事 奉 的 神 呢 ? 是 你 們 所 住 這 地 的 亞 摩 利 人 的 神 呢 ? 至 於 我 和 我 家 , 我 們 必 定 事 奉 耶 和 華 。Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvoľte, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi.
你 們 雖 然 不 好 , 尚 且 知 道 拿 好 東 西 給 兒 女 ; 何 況 天 父 , 豈 不 更 將 聖 靈 給 求 他 的 人 麼 ?Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!
義 人 的 父 親 必 大 得 快 樂 ; 人 生 智 慧 的 兒 子 , 必 因 他 歡 喜 。Radosťou plesá otec spravodlivého, a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom.
當 孝 敬 父 母 , 又 當 愛 人 如 己 。Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
所 羅 門 的 箴 言 : 智 慧 之 子 使 父 親 歡 樂 ; 愚 昧 之 子 叫 母 親 擔 憂 。Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou. Ale pochabý syn býva na zármutok svojej materi.
我 兒 , 你 心 若 存 智 慧 , 我 的 心 也 甚 歡 喜 。Ak bude múdre tvoje srdce, syn môj, radovať sa bude moje srdce tiež.
你 的 朋 友 和 父 親 的 朋 友 , 你 都 不 可 離 棄 。 你 遭 難 的 日 子 , 不 要 上 弟 兄 的 家 去 ; 相 近 的 鄰 舍 強 如 遠 方 的 弟 兄 。Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.
就 是 不 可 殺 人 ; 不 可 姦 淫 ; 不 可 偷 盜 ; 不 可 作 假 見 證 ; 當 孝 敬 父 母 , 又 當 愛 人 如 己 。Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

每日聖經金句

那 暗 昧 無 益 的 事 , 不 要 與 人 同 行 , 倒 要 責 備 行 這 事 的 人 ; 因 為 他 們 暗 中 所 行 的 , 就 是 題 起 來 也 是 可 恥 的 。

隨機聖經金句

因 為 人 若 有 願 做 的 心 , 必 蒙 悅 納 , 乃 是 照 他 所 有 的 , 並 不 是 照 他 所 無 的 。
下一節!   有圖片

每日聖經金句

那 暗 昧 無 益 的 事 , 不 要 與 人 同 行 , 倒 要 責 備 行 這 事 的 人 ; 因 為 他 們 暗 中 所 行 的 , 就 是 題 起 來 也 是 可 恥 的 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!