DailyVerses.net主題訂閱隨機聖經金句

23 聖經金句關於 給予

«哥 林 多 後 書 9:7»
各 人 要 隨 本 心 所 酌 定 的 , 不 要 作 難 , 不 要 勉 強 , 因 為 捐 得 樂 意 的 人 是 神 所 喜 愛 的 。Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
我 算 甚 麼 , 我 的 民 算 甚 麼 , 竟 能 如 此 樂 意 奉 獻 ? 因 為 萬 物 都 從 你 而 來 , 我 們 把 從 你 而 得 的 獻 給 你 。Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
人 的 禮 物 為 他 開 路 , 引 他 到 高 位 的 人 面 前 。Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.
好 施 捨 的 , 必 得 豐 裕 ; 滋 潤 人 的 , 必 得 滋 潤 。Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne, ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty.
因 為 人 若 有 願 做 的 心 , 必 蒙 悅 納 , 乃 是 照 他 所 有 的 , 並 不 是 照 他 所 無 的 。Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.
你 們 要 給 人 , 就 必 有 給 你 們 的 , 並 且 用 十 足 的 升 斗 , 連 搖 帶 按 , 上 尖 下 流 的 倒 在 你 們 懷 裡 ; 因 為 你 們 用 甚 麼 量 器 量 給 人 , 也 必 用 甚 麼 量 器 量 給 你 們 。Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.
你 要 以 財 物 和 一 切 初 熟 的 土 產 尊 榮 耶 和 華 。Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.
那 賜 種 給 撒 種 的 , 賜 糧 給 人 吃 的 , 必 多 多 加 給 你 們 種 地 的 種 子 , 又 增 添 你 們 仁 義 的 果 子 。Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.
神 能 將 各 樣 的 恩 惠 多 多 的 加 給 你 們 , 使 你 們 凡 事 常 常 充 足 , 能 多 行 各 樣 善 事 。A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.
叫 你 們 凡 事 富 足 , 可 以 多 多 施 捨 , 就 藉 著 我 們 使 感 謝 歸 於 神 。Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.
你 手 若 有 行 善 的 力 量 , 不 可 推 辭 , 就 當 向 那 應 得 的 人 施 行 。Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
萬 軍 之 耶 和 華 說 : 你 們 要 將 當 納 的 十 分 之 一 全 然 送 入 倉 庫 , 使 我 家 有 糧 , 以 此 試 試 我 , 是 否 為 你 們 敞 開 天 上 的 窗 戶 , 傾 福 與 你 們 , 甚 至 無 處 可 容 。Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.
所 以 , 你 施 捨 的 時 候 , 不 可 在 你 面 前 吹 號 , 像 那 假 冒 為 善 的 人 在 會 堂 裡 和 街 道 上 所 行 的 , 故 意 要 得 人 的 榮 耀 。 我 實 在 告 訴 你 們 , 他 們 已 經 得 了 他 們 的 賞 賜 。Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
凡 求 你 的 , 就 給 他 。 有 人 奪 你 的 東 西 去 , 不 用 再 要 回 來 。Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.
又 要 以 耶 和 華 為 樂 , 他 就 將 你 心 裡 所 求 的 賜 給 你 。Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
有 終 日 貪 得 無 饜 的 ; 義 人 施 捨 而 不 吝 惜 。Celý deň modliká a modliká; spravodlivý však rozdáva a neskrblí.
耶 穌 說 : 你 若 願 意 作 完 全 人 , 可 去 變 賣 你 所 有 的 , 分 給 窮 人 , 就 必 有 財 寶 在 天 上 ; 你 還 要 來 跟 從 我 。Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
我 若 將 所 有 的 賙 濟 窮 人 , 又 捨 己 身 叫 人 焚 燒 , 卻 沒 有 愛 , 仍 然 與 我 無 益 。A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
惡 人 借 貸 而 不 償 還 ; 義 人 卻 恩 待 人 , 並 且 施 捨 。Hriešnik si požičiava, a nevracia, lež spravodlivý má súcit a rozdáva.
醫 治 病 人 , 叫 死 人 復 活 , 叫 長 大 痲 瘋 的 潔 淨 , 把 鬼 趕 出 去 。 你 們 白 白 的 得 來 , 也 要 白 白 的 捨 去 。Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
又 對 他 們 說 : 你 們 去 吃 肥 美 的 , 喝 甘 甜 的 , 有 不 能 預 備 的 就 分 給 他 , 因 為 今 日 是 我 們 主 的 聖 日 。 你 們 不 要 憂 愁 , 因 靠 耶 和 華 而 得 的 喜 樂 是 你 們 的 力 量 。Potom im povedal: „Choďte, zajedzte si niečo mastného a vypite si sladkého, no niečo z toho pošlite aj tomu, kto si nenachystal! Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“
你 當 開 口 按 公 義 判 斷 , 為 困 苦 和 窮 乏 的 辨 屈 。Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď a zastávaj sa práva (človeka) biedneho a chudobného!
你 施 捨 的 時 候 , 不 要 叫 左 手 知 道 右 手 所 做 的 , 要 叫 你 施 捨 的 事 行 在 暗 中 。 你 父 在 暗 中 察 看 , 必 然 報 答 你 。Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

每日聖經金句

有 一 條 路 , 人 以 為 正 , 至 終 成 為 死 亡 之 路 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!