DailyVerses.net
主題訂閱隨機聖經金句

30 聖經金句關於 跟隨神

«申 命 記 31:8»
耶 和 華 你 們 神 所 吩 咐 你 們 行 的 , 你 們 都 要 去 行 , 使 你 們 可 以 存 活 得 福 , 並 使 你 們 的 日 子 在 所 要 承 受 的 地 上 得 以 長 久 。Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.
耶 和 華 必 在 你 前 面 行 ; 他 必 與 你 同 在 , 必 不 撇 下 你 , 也 不 丟 棄 你 。 不 要 懼 怕 , 也 不 要 驚 惶 。Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
求 你 用 你 的 話 使 我 腳 步 穩 當 , 不 許 甚 麼 罪 孽 轄 制 我 。Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.
耶 穌 又 對 眾 人 說 : 我 是 世 界 的 光 。 跟 從 我 的 , 就 不 在 黑 暗 裡 走 , 必 要 得 著 生 命 的 光 。A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“
願 主 引 導 你 們 的 心 , 叫 你 們 愛 神 , 並 學 基 督 的 忍 耐 。Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.
你 們 要 順 從 耶 和 華 你 們 的 神 , 敬 畏 他 , 謹 守 他 的 誡 命 , 聽 從 他 的 話 , 事 奉 他 , 專 靠 他 。Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
不 背 著 他 的 十 字 架 跟 從 我 的 , 也 不 配 作 我 的 門 徒 。Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
於 是 叫 眾 人 和 門 徒 來 , 對 他 們 說 : 若 有 人 要 跟 從 我 , 就 當 捨 己 , 背 起 他 的 十 字 架 來 跟 從 我 。Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“
我 們 若 是 靠 聖 靈 得 生 , 就 當 靠 聖 靈 行 事 。Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.
所 以 , 你 們 該 效 法 神 , 好 像 蒙 慈 愛 的 兒 女 一 樣 。Napodobňujte Boha ako milované deti.
凡 敬 畏 耶 和 華 、 遵 行 他 道 的 人 便 為 有 福 !Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
若 有 人 服 事 我 , 就 當 跟 從 我 ; 我 在 那 裡 , 服 事 我 的 人 也 要 在 那 裡 ; 若 有 人 服 事 我 , 我 父 必 尊 重 他 。Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.
你 們 蒙 召 原 是 為 此 ; 因 基 督 也 為 你 們 受 過 苦 , 給 你 們 留 下 榜 樣 , 叫 你 們 跟 隨 他 的 腳 蹤 行 。Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.
義 人 的 腳 步 被 耶 和 華 立 定 ; 他 的 道 路 , 耶 和 華 也 喜 愛 。Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.
我 們 原 是 他 的 工 作 , 在 基 督 耶 穌 裡 造 成 的 , 為 要 叫 我 們 行 善 , 就 是 神 所 預 備 叫 我 們 行 的 。Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.
無 論 做 甚 麼 , 或 說 話 或 行 事 , 都 要 奉 主 耶 穌 的 名 , 藉 著 他 感 謝 父 神 。A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
耶 穌 對 信 他 的 猶 太 人 說 : 你 們 若 常 常 遵 守 我 的 道 , 就 真 是 我 的 門 徒 ; 你 們 必 曉 得 真 理 , 真 理 必 叫 你 們 得 以 自 由 。Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
耶 穌 說 : 你 若 願 意 作 完 全 人 , 可 去 變 賣 你 所 有 的 , 分 給 窮 人 , 就 必 有 財 寶 在 天 上 ; 你 還 要 來 跟 從 我 。Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
不 可 偏 向 左 右 ; 要 使 你 的 腳 離 開 邪 惡 。Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!
這 樣 , 信 心 若 沒 有 行 為 就 是 死 的 。Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.
若 是 你 們 以 事 奉 耶 和 華 為 不 好 , 今 日 就 可 以 選 擇 所 要 事 奉 的 : 是 你 們 列 祖 在 大 河 那 邊 所 事 奉 的 神 呢 ? 是 你 們 所 住 這 地 的 亞 摩 利 人 的 神 呢 ? 至 於 我 和 我 家 , 我 們 必 定 事 奉 耶 和 華 。Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvoľte, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi.
你 們 若 有 彼 此 相 愛 的 心 , 眾 人 因 此 就 認 出 你 們 是 我 的 門 徒 了 。Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
但 願 賜 平 安 的 神 , 就 是 那 憑 永 約 之 血 、 使 群 羊 的 大 牧 人 我 主 耶 穌 從 死 裡 復 活 的 神 , 在 各 樣 善 事 上 成 全 你 們 , 叫 你 們 遵 行 他 的 旨 意 ; 又 藉 著 耶 穌 基 督 在 你 們 心 裡 行 他 所 喜 悅 的 事 。 願 榮 耀 歸 給 他 , 直 到 永 永 遠 遠 。 阿 們 !A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.
我 急 忙 遵 守 你 的 命 令 , 並 不 遲 延 。Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.
你 們 多 結 果 子 , 我 父 就 因 此 得 榮 耀 , 你 們 也 就 是 我 的 門 徒 了 。Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.

耶 穌 對 他 們 說 : 來 跟 從 我 , 我 要 叫 你 們 得 人 如 得 魚 一 樣 。I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“
上一頁12下一頁

每日聖經金句

但 我 必 用 感 謝 的 聲 音 獻 祭 與 你 。 我 所 許 的 願 , 我 必 償 還 。 救 恩 出 於 耶 和 華 。

隨機聖經金句

你 們 要 進 窄 門 。 因 為 引 到 滅 亡 , 那 門 是 寬 的 , 路 是 大 的 , 進 去 的 人 也 多 ; 引 到 永 生 , 那 門 是 窄 的 , 路 是 小 的 , 找 著 的 人 也 少 。
下一節!   有圖片

每日聖經金句

但 我 必 用 感 謝 的 聲 音 獻 祭 與 你 。 我 所 許 的 願 , 我 必 償 還 。 救 恩 出 於 耶 和 華 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!